to the LPCA home page

 

Archives of Popular Swahili logo

ISSN: 1570-0178

Volume 16 (5 May 2017)

 

   

 

to the APS home page 

Churches proliferating – where will it end?
A play by Mufwankolo and two members of his troupe.

transcribed, translated, and commented by

Johannes Fabian

University of Amsterdam

e-mail: johfabian  [at]  t-online.de

 

 

Transcript and Translation
An Ethnographic Commentary

 

 

Transcript and Translation

On June 24, 1985, I recorded in Lubumbashi three plays with Mufwankolo and two members of his troupe at the residence of Joseph and Colette Dassas. The first one, presented here, was titled Hesabu ya makanisa itafika wapi?, lit. 'Where will the count of churches arrive?' [recording available for download in .mp3 file format, file size: 10 MB] Mufwankolo Lyembe Kaswili (M) played the founder of a new church, Sakina Nshima Kitumbika (S) was his wife and collaborator, Kalwasha Mawej'a Kabwiz' (K), eventually called Sumisi, acted as visiting Pastor of a similar church from Mbuji-Mayi in the Kasai.

1. M: Sakina/
S: abé/
M: unaona: hapa Mungu: [pauses] aliumba muntu: na kumutumika/ kwa hivi tuko tunapasha kupata namna ya kulisi/
S: kuishi nje/
M: [clears his throat] ni wazi: na kwa kuishi tutaweza kufanya namna gani? [pauses] Mungu: alikataza: makatazo yake: amri kumi za Mungu: ile tunaweza kuifwata/
S: ndiyo/
M: katika makatazo yake ile alikatala/
S: ndiyo/
M: lakini: [pauses] tukifwata ile amri kumi ya Mungu: hatuna na kosa hata kidogo/ na maisha hii tunaweza kuishi: ni kwa nguvu ya Mungu ile tutamuomba/ kwa mufano: kuiba ni mubaya:
S: eheh/
M: kudanganya watu ni mubaya: ila tu: kuishi: katika mu njia ya Mungu: ile Mungu njo: anapendaka/ [pauses] hivi: tunaweza kuunda: kanisa yetu: na kuipa jina/
S: basi kanisa inyewe: tutayengea fasi gani?
M: kanisa kwa kujenga: haiko tu: juu tutajenga sisi wenyewe hapana/ ni wale tutakaa kuzungumuza nao/ juu wataweka kama tunaweza kujenga pamoja kanisa/ lakini sisi: ku kuabidi: maubidi yetu: iyanjie ndani ya nyumba yetu/
S: ndiyo/
M: hii ndani ya nyumba yetu hii: siye tusikuwe na ile mawazo ya kusema kama: ni nyumba yetu: peke hapana/ tuseme kama ni nyumba…
S: [overlapping] ya Mungu…
M: …ya sisi wetu ni nyumba ya Mungu/
S: ndiyo/
M: njo ikuwe kama vile mwanzo/
S: eheh/
M: na kwa kuona nkundi ya watu kama tunapata watu mingi: ni wangu inyewe mu mawazo yao: watasema kama: tulete Makuta kidogo kidogo: ni mpaka na vile tutayenga kanisa yetu/
S: mm/
M: kwa njia ile hivi/
S: sasa kanisa yetu tutaweka mbele jina gani?
M: kwa mufano/
S: ndiyo/
M: tunaweza kuweka: [pauses] Malemba: mu lugha ya Swahili:
S: eh/
M: Lumu Lwimpe: mu lugha ya Tshiluba:
S: eheh/
M: Zambe Malangu: mu lugha ya kiLingala/
S: sawa vile shiye hatujue Lingala: ni muzuri tunaweka mpaka mu za: nani: mu:
M: …Malemba/
S: Malemba/
M: ni kweli/
S: mm/
M: sababu: Malemba: hii yote tunawafasilia ya kama: mu Lingala:
S: ni hivi/
M: ni hivi/ mu lugha ya: Tshiluba:
S: ni hivi:
M: ni vile/
S: ni hivi/
M: eheh/
S: ile iko tu bien/ kumbe tutaweka kingelengele kile pa mulango pale: busubui tunapika hapa kingelengele: hata shee benyewe benye na watoto: tunaanzia hapa paka vile/ pole pole Mungu yee mwenyewe atatusaidia na wantu wataanza kuya: tutakuwa bamingi/
M: unasema kintu ya kweli/
S: mm/
M: nakwenda kupiganisha kihii: kiandiko:
S: ndiyo/
M: kicarton/
S: eheh/
M: hapa juu eh?
S: eheh: andika paka kule yulu kule/ [noise of moving something] ile peinture itakuwa muzuri sana/ kweli shi bantu ya kanisa: tufwate maungu ya Mungu: njo tunaona bintu yote ya hivi inakuwa tu na shi nguvu/ kumbe tunafanya tu mambo ya Mungu ile: Mungu yee mwenyewe atatuunga mukono: tutaendelea pa kazi yake ya kumutumikia muzuri/
M: mama Sakina/
S: abé/
M: tutatuma kwanza pa njia mu écrit: banaona: batu bote bataweza kuona/
S: ah ouais: tu pa kati kati bien/ na kuona tu eheh/
M: eheh/
S: na tuko natuma eeh/
M: eheh/
S: heh/
M: hiki nibeba?
S: muzuri sana baba/
M: kila muntu mwenye kuja: atasema:
S: [overlapping] atasoma:
M: …/… ah:
S: [overlapping] atasoma: ataingia/
M: ataingia/
S: ya kweli/ [pauses] eheh/ [pause, noise of things being moved]
1. M: Sakina.
S: Abé.
M: You see, God [pauses] created man so that he would work for Him. Therefore we must find a way of living.
S: Of living accordingly.
M: [clears his throat] That much is clear. (But) how can we do this and make a living? [pauses] God made His prohibitions: God's ten commandments which we can follow.
S: Yes.
M: According to the prohibitions he made.
S: Yes.
M: However, [pauses] if we follow God's ten commandments we are without even a small fault. And it is with God's strength for which we pray to Him that we can live this life. For instance, to steal is bad.
S: Yes.
M: To deceive people is bad. When we live without (doing this), following God's path, that is what God loves. [pauses] So we can set up our church and give it a name.
S: Alright, where are we going to build this church?
M: About building a church, this is not (a problem) because we ourselves are not going to build it. It will be the people whom we keep talking into putting up (funds) so that we can build the church together. As far as we are concerned, to worship, the place of worship should initially be inside our house.
S: Yes.
M: (When we say) inside our house we should not think of it as our house only. No. Let us say that it is a house…
S: [overlapping]…of God…
M: …our house is a house of God.
S: Yes.
M: That should be the beginning.
S: Alright.
M: Once there is a group of people, and if we manage to (bring together) many of them I am convinced that they will think about it and say, let us contribute some money, little by little, and that is how we are going to build our church.
S: Mm.
M: That is the way (it will happen).
S: Now, first of all, how are we going to call our church?
M: For instance.
S: Yes.
M: We can call it [pauses] Malemba, in Swahili.
S: Right.
M: Lumu Lwimpe, in Tshiluba.
S: Yes.
M: Zambe Malangu, in Lingala.
S: Since we don't know Lingala it is fine if we just give (the name) in…
M: … (calling it) Malemba.
S: Malemba.
M: That is true.
S: Mm.
M: Because when we choose Malemba we explain to them everything. In Lingala…
S: …it is like this.
M: It is like this. In Tshiluba …
S: …it is like this.
M: Right.
S: It is like this.
M: Yes.
S: That is fine. So we'll put this bell there at the entrance. In the morning we ring the bell, either we ourselves or our children, that is how we start here. Slowly God Himself will help us and people are going to come (and) we'll be many.
M: What you say is true.
S: Mm.
M: I go and put together this inscription.
S: Yes.
M: On cardboard.
S: Right.
M: Here, on top, right?
S: Yes, write it down there, on top. [noise of moving something] This will be a really beautiful design. Truly, we, the people of the church, should follow what belongs to God. That is how we will see that all this will give us strength. Then, (when) we carry out what God asks us to do, God Himself will give us a hand and we'll make progress with doing His work well.
M: Mama Sakina.
S: Abé.
M: Let us put up first this writing on the street so the everyone can see it.
S: Ah, yes. That is just the right place in the middle where it can be seen, yes.
M: Yes.
S: We put it up, yes.
M: Right.
S: Yes.
M: Should I take (this sign and post it there)?
S: Very good, baba.
M: Everyone who passes will say…
S: [overlapping] …will read it…
M: … ah …?...
S: [overlapping] …read it and come inside.
M: Come inside.
S: That's true. [pauses] Yes. [pause, noise of things being moved.
2. K: oh/ mm/ tangu nilifika humu mu Lubumbashi: [high pitch] kuzunguluka tu shione kakanisa ?nyura: hata kwetu/ ts/ [pauses] mi shiyue namna gani/ [pauses] nilisikia/ wanasema ni [pauses]: mu: mu Zona: muko ile: kanisa/ wanasema Lemba/ [pauses] uache/ niko nakwenda kwanza na kufutafuta eh/ eh? [high pitch] eeh/ minaona pale/ banaandika: Malemba/ mu tshiSaudi/ sijue banasema: [pauses] Zambie? wa nolo/ eh? karibu/ kumbe eko mbali mbali/ he/ bantu yabo beko na inchi ka ?namna ingini/ [pauses] bon/ acha: wenye wanafika/ iko ni mikanda yangu/ [noise of shuffling papers] …?.... hii balinipa kule nilitoka/ [loud] hodi/
S: karibu/ jambo yenu baba/
K: jambo sana/
S: karibu baba/
K: mama minaona: sawa: muko bantu ya Mungu?
S: ndiyo baba/
K: eeh/ muzuri bale/ na mi niko: muntu ya Mungu/ kama baba pasteur iko?
S: alikuwa paka anabeba anakuwa paka…?... anaenda kichar…?.../
K: eyo/
S: mm/
K: mama: mi kule nilitoka: nilikuya na mikanda yangu/
S: ndiyo baba/
K: maneno shi: iko siku yote: kama unatoka: wee pasteur banakupa mukanda yako/
S: ndiyo/
K: maneno kule unakwenda: unasumbulia: pamoya na mwenzako pasteur/
S: ahah/
K: munatengenesha: mambo: ya Mungu: maneno: ya kuendelesha: kanisa/
S: ndiyo/
K: njo pamoya ya vile na mi nilikuya: niko na mikanda yangu: kama baba ikoako: tutasumbulia naye pamoya: ataangaria mikanda yangu: maneno ya kusema: ni mi nitafanya siku kiloko ya congé/
S: ahah baba/ kule njo banatokea mbele wapi baba?
K: miye?
S: eheh/
K: si unajua tu mama minatokeaka Mbuji Mayi?
S: mu Mbuji Mayi eh?
K: mm/
S: eyooo/ ts/ ahah: bon/ minabeba tu chai kiloko/
K: [clears his throat] merci mama wangu/
S: vile/ eko anakuya/
K: eeh/ [steps, knocking on door]
S: oui? [door opens and closes] unakuya?
M: eh/
S: eh: tuko paka na bageni hapa banatokea mu Mbuji Mayi wa mu kanisa yetu/
M: ah?
S: tuko na bageni hapa banatokea mu Mbuji Mayi ba mu kanisa yetu/
M: kweli?
S: eheh/
M: eyo/ angaria/ [aside to S] siye ….?... mambo ya kweli?
S: [whispering] utasema mambo ya kweli/
M: eeh/ [pauses, clears his throat]
S: njo mwenyee pasteur ni huyu/
K: aaah/ alleluya/
M: alleluya/
K: he/
M: alleluya:
K: amen/ baba pasteur: minakuya niko mugeni yako/ lakini mi hapana mugeni yako hapana: niko mugeni: wa nyumba ya Mungu/ nilikuya hapa/ minaona banaandika: banasema: Malemba/ minayua asema njo kwetu/ ile iko: kanisa yetu moya/
M: eeeh/ njo kanisa banasema: pale Kinshasa asema Zambe Malangu/
K: aaah
M: eeh/
K: eeh/ huku chini: ku baKananga: ku baaa: eeeh: kokote ku baaa:
K: eh/
M: ni kule ku ba: nani…
K: …kwetu…
M: wa Mbuji Mayi:
K: eheh/
M: banajua Luimu Mwimpe/
S: [overlapping] Mwimpe Lumu/
K: eheeh/ Lumu Mwimpe/ eheh: Lumu Mwimpe c'est même: kama …?... asema/ minarudia kule ku lubao minasema: njo kanisa yangu hii minakuya/
S: mm/
K: njo pale minakuya: niko na mikanda yangu/ ile minatoka nayo kule kwetu ku kanisa/
S: eheh/
M: ah: nu: ya transfer eh?
K: transfer: minakuya kutembea kiloko congé/ nitarudia tena: sawa vile na mi niko pasteur/ kumbe: minasema minataka kuona: mwenzangu pasteur/
S: mm/
M: aah/ tiens tiens tiens/ njina ku Lubumbashi Sumisi?
K: eheh/
M: eh: unatoka mu ?saneba?
K: aaauuuu: shee njo twalifungula kanisa tu ya kwanza mule/
S: mm/
M: bon/ baba/
K: mm?
M: sawa hivi: unatufikia:
K: ndiyo baba/
M: kesho njo tuko na makubidi: njo siku yetu ya makubidi/
K: ndiyo baba/
M: ku waa: kristo wote wa hii kanisa yetu/
K: kesho?
M: ndiyo/
S: mm/
K: eheh: musuri/ kwa hivi ni?
M: eeeeh: maungamo ama: maubidi yetu: itaanza pa saa tatu ya asubui/
K: ahaaah/
M: pa saa tatu ya asubui/
K: ndiyo/ ndiyo/
M: tunaweza kufikia pale sisi wote: juu ya nini? ni: kuwaonyesha: wote wakristo wa kanisa yetu: kama tunapokelea mugeni/
K: musuri/ musuri: musuri/
M: na hivi sasa munakuwa kunifikia nyumbani kwangu:
K: ndiyo baba/
M: japo mangaribi: kutakuwa wale wa pasteurs ungine ungine wale waliondoka na ungine ungine:
K: ndiyo/
M: nitawafasilia: kama twiko na mugeni yetu: atatufikia kesho vile vile: na nini: pale: njo: [pauses] nitawaonyesha na: naweza kweli: ku: kusema mata …?... mbali mbali:
K: eh: bashi baba unayua kazi ya kanisa tu: mi si kukala siku mingi/ tunadyua bible: inasema nini/
M: ni kweli/
K: tunayua tshintu gani?
M: bible/ ni kweli/
K: eheh/ pale minaona mama iko ni tshitambala mweupe: mwenzetu mweushi: minasema kumbe njo kanisa yetu ya …?...
M: [overlapping] ni kweli baba/
S: ndiyo baba/
K: [chuckles] he he he/
S: [chuckles] ndiyo baba/
M: [chuckles] aksanti baba/
K: eyo/
M: eyo/
K: merci baba/
M: paka vile kesho asubui pa saa tatu ya asubui:
K: ndiyo baba/
M: eheh/
K: eyo/
M: mm/
S: eeh/ [aside] Mufwankolo/
M: sasa pa: baba: mu: muko napanda: unafikia wapi mbele?
K: niko mu Kenya/
M: eheh/
S: [overlapping] mu Kenya?
K: eheh/
M: [overlapping] mule mule mu Kenya: mwiko pasteur mwetu: Ilunga/
K: aaaaa/ iko mu mbalambala gani? alikuyaka kule kwetu mwenye ya kufanya: conférence/
S: eheh/ njo ile/
K: nilifanya na yee conférence/
S: njo yee/ njo yo nayee …
M: [overlapping] …?... iko na: anaikala mu Avenue Moba: numéro cent quarante/
K: aah/
S: mm/
K: minadyua/ minadyua yee/
M: [overlapping] Ilunga/
S: sasa pale ku …?.... yake pale mitafuta kwenda mwee bote/
M: unasema kintu ya kweli/
S: eheh/
M: aah: bon bon bon: ni kweli/ bale kile balitumaka bale ku Kenya: ah ah aaah/ ni kweli baba/ acha ?nitabeba?
K: eeh baba/ merci baba/
M: kesho:
K: eyo/
M: tutaonana naye baba/
K: alleluya baba/
S: amen/
K: alleluya baba/
M and S: amen/ [pause]
2. K: Oh, mm. Ever since I arrived here in Lubumbashi [high pitch] I have been going around without seeing even a small church (of the kind I know) from back home. Ts. [pauses] I don't know how (this is possible). I heard people saying that in the township you have this church called Lemba. [pauses] Wait, I'll go around and look for it. Right? [high pitch] Yes, I see there written Malemba (on a board), in Kiswahili, I don't know, do they speak it in [pauses] Zambia, in the Northern part? Which is close by, right? (Yet this looks) different. Hey, the people who belong to (the board must be) from another country. [pauses] Wait, they are arriving. Here are my papers [noise of shuffling papers] I was given were I came from. [loud] May I come in?
S: Come in. Greetings to you, baba.
K: Greetings.
S: Come in, baba.
K: Mama, from what I see you are people of God?
S: Yes, baba.
K: Alright, those are good people. I am also a man of God. Is baba Pasteur there?
S: He just took something …?... and went…?...
K: I see.
S: Mm.
K: Mama, when I left where I am from I came with my papers.
S: Yes, baba.
K: Because with us, whenever you leave as Pasteur you are given your papers
S: Yes.
K: Because wherever you go you talk with you fellow-Pasteur.
S: I see.
K: Together you arrange matters of God to make the church move forward.
S: Yes.
K: That is also what I came for. I have my papers and when baba is back we are going to talk with him. He'll look at my papers and they will tell him that I am about to take a short vacation.
S: I see, baba. So (tell me first) where do you come from, baba?
K: Me?
S: Yes.
K: Mama, can't you tell I am from Mbuji Mayi?
S: From Mbuji Mayi?
K: Mm.
S: I see. Ts. Alright. I'll bring some tea.
K: [clears his throat] Thanks, my mama.
S: So. There he comes.
K: Yes. [steps, knocking on door]
S: Yes? [door opens and closes]. You came back?
M: Yes.
S: Well, we have a visitor from Mbuji Mayi, from our church.
M: Ah?
S: We have a visitor from Mbuji Mayi, from our church.
M: Really?
S: Yes.
M: I see. Look [aside to S], do we tell truth?
S: [whispering] You'll tell the truth.
M: Yes. [pauses, clears his throat]
S: This is the Pasteur.
K: Well.
M: Alleluya.
K: Amen. Baba Pasteur, I came to you as your guest, or rather, not as your guest but as the guest of the church. When I arrived, what I saw was a sign saying Malemba. Then I knew that I am at home. This is one of our churches.
M: Yes. It is the church they call in Kinshasa Zambe Malangu.
K: Yes.
M: Right.
K: Yes.
M: Down here, among people from Kananga, everywhere among…
K: Yes.
M: …people there…
K: … back home…
M: … from Mbuji Mayi…
K: Yes.
M: It is known as Luimu Mwimpe.
S: [overlapping] Mwimpe Lumu.
K: Exactly. Lumu Mwimpe. Yes, Lumu Mwimpe, it's the same…?... I went back to the board there and told myself, I have come to my church.
S: Mm.
K: That is where I came to. I have my papers which I took along when I left the church back home.
S: Yes.
M: Ah, transfer (papers), right?
K: About transfer – I came on a short vacation trip. I'll go back since I am a Pasteur. So I said, I want to see a fellow-Pasteur.
S: Mm.
M: Ah, how about that. (Your) name in Lubumbashi (will be) Sumisi?
K: Yes.
M: So you come from …?...
K: Oooh, that's a long story. We were the ones who opened the first church there.
S: Mm.
M: Alright. Baba.
K: Mm?
M: So you came to us.
K: Yes, baba.
M: Tomorrow we have a service. That's our day of worship.
K: Yes, baba.
M: For all the Christians who belong to this church of ours.
K: Tomorrow?
M: Yes.
S: Mm.
K: I see, that's fine. What is (the service) like?
M: Well, our meeting, or rather our service will begin at nine o'clock in the morning.
K: I see.
M: Nine o'clock in the morning.
K: Yes, yes.
M: All of us should go there. Why? To show all the Christians of our church that we received a guest.
K: Fine, fine, fine.
M: (Telling them) how you came to my home.
K: Yes, baba.
M: In the afternoon there will (be a meeting) of many other Pasteurs, coming from different places.
K: Yes.
M: I'll explain to them that we have a guest who also attend tomorrow. Then [pauses] I can really show them (that we come) from different places.
K: Yes baba, you know (how much) work a church is, I won't stay long. We know what the bible says.
M: That's true.
K: What is it we know?
M: The bible, that's true.
K: When I see a woman in a white garb,
a black person like us, I tell myself this must be our church …?...
M: [overlapping] That is true, baba.
S: Yes, baba.
K: [chuckles] He, he, he.
S: [chuckles] Yes, baba.
M: [chuckles] Thank you, baba.
K: Yes.
M: Yes.
K: Thanks, baba.
M: So it is tomorrow at nine o'clock in the morning.
K: Yes, baba.
M: Yes.
K: Right.
M: Mm.
S: Yes. [aside] Mufwankolo.
M: Now, baba, when you came up to Lubumbashi where did arrive first?
K: I was in Kenya township.
M: I see.
S: [overlapping] In Kenya?
K: Yes.
M: [overlapping] In Kenya, that's the place where our Pasteur Ilunga lives.
K: I see. What is the street where he lives?
He used to come to us back home to give a talk.
S: Yes, that's the one.
K: I organized a talk with him.
S: That's the one. That's him.
M: [overlapping] …?... he lives on Avenue Moba, number hundred and forty.
K: I see.
S: Mm.
K: I know. I know him.
M: [overlapping] Ilunga.
S: I would like you all to go there to his place.
M: What you are saying is true.
S: Yes.
M: Ah, that's really great. The work they do there in Kenya, that is really something. Should I take you there?
K: Yes, baba. Thank you, baba.
M: Tomorrow.
K: Yes.
M: We will meet with him, baba.
K: Alleluya, baba.
S: Amen.
K: Alleluya, baba.
M and S: Amen. [pause]
3. M: unaona sasa: kanisa yetu: itadumu/
S: kweli/
M: hivi sasa: na wakubwa wa serkali: wataifahamu/
S: wataifahamia/
M: sasa wakifahamu wakuwa serkali: tukuwa na mikanda yote/ kwa uwengi: ni kusema sasa sisi: sawa mi hapa mwenyewe muendaji wa hii: kanisa:
S: ndiyo/
M: ha/ maendeleo yangu itakuwa milele na milele/
S: Mungu ataitoka mukono/
M: ah: Mungu kama anamutumikia mu njia yake: atakusaidia/
S: ndiyo/
M: lakini Mungu kwa kumutumikia mu njia ya pembeni: hawezi kukusaidia atakutupa/
S: atakutupa/
M: ni vile tunasema/
S: mm/
M: kuiba ni mubaya/ si nilikuambia?
S: ulinielezea/
M: ni vile/
S: eh/
M: ts/ mm/eeh: Sakina:
S: abé/
M: wende mu kabati mule unikamatie [pauses]: bible yangu ile/ ile munene ile/
S: ndiyo/
M: maana yake: muko mambo yote mule ndani/ [noise of object being moved]
S: yo hii/
M: eyo/ [pauses, noise of turning pages] minaweza ku: kuimba kuim: mbele kamimbo kadogo/ kaloko tu kwa kuwa mimbo kalituweza kuimbia kesho/
S: kesho/
M: kwa ule pasteur nayee wa kutoka ku: Kananga: eh: ku Mbuji Mayi/ akayue kama kweli vitabu na bo waliimbaka/
S: eh: ile mwimbo yee: acha itaenea natafuta mimbo mbili tatu vile: juu ya kusema: kama muntu anakuya: na ba: bachantres wote bale bana: banaimbako na yee anasikia kwa sema c'est vrai: ni kule nilienda na mi nilikutana kanisa yetu tuko na: na moto ya kweli kweli/
M: mm/
S: eeh? banamuimbiaiko kamwimbo: banamuimbia kamwimbo: d'ailleurs mwenyewe na yee ni muntu mukubwa: nayee naye ataleta kanki/
M: acha kama nipime/
S: eh/
M: [hums a melody] mm mm mm …/ ya: haina muzuri hapana?
S: ile…
M: …haina muzuri?
S: ile haina muzuri/ nitafuta mwimbo …?....
M: [coughs] hautatafuta wee/
S: na:
M: hata wee unaanza kutafuta/
S: eeh si minaenea kuta: shina njo tu mwimbo tu ingine/
M: bon imbaka: sawa …?...
S: sawa pale ka kiLuba pale:
M: mm/
S: tulisema pale/ mm? kale ka kiLuba:
M: si ulisema pale …?... hatuna na maneno: si Mungu: ni Mungu ni mwimbo/
S: kumbe ule Mungu: Mufwankolo: sione mbele una: unanielezea mbele ya nani: kile katitre kale ka tu mwimbo inyee jina/
M: [hums again the melody] mm mmm…
S: paka vile mitakufwata vile/
M: [sings a line from a song in Luba] tatata buya ?...
S: eeheeh bon/ kaina iko sawa? [sings] → 13'7'' obe tata…?...
M: [joins her humming and beating the rhythm on a bottle or a glas, then joins her singing] eeh ni Yesu wa mene oo…?...
S: hee manaana… [K adds drumming] …?... → 13'56''
S and M: [ululate, then go on with the song]…?...
S: [continues singing, later joined by M] …?...
M: [shouts, overlapping the song] Yesu Yesu Yesu/ Yesu …?... Yesu/ …?... [continues in Luba, then switches to Swahili] 14'23'' Yesu wa petu…?... hapa/ ni hapa sisi tuangarie …?... na sisi wa petu wako/ yee hapa baba: muumbaji wa dunia baba: mutoto wa Bikira Maria baba: miye …?... baba/ …?...mukombozi wa watu wote baba/ alleluya/ alleluya/ amen/
[S contines singing, then is joined by M in Luba]…?... →14'58''
K: [overlapping, shouts like in a trance while S and M continue singing, ullulating] …?... muntu wa akili: muntu wa nguvu: muntu wa kanisa/ 15'13''
S: [ululations]
K: …?... Kristo: wetu/…?...Kristo wetu/ …?... muntu wa Kristo/ muntu wa akili/ muntu wa nguvu: muntu wa akili …?...
S and M: [continue with the hymn, then end it] hee Yesu wa mwene ooh/ → 15'26''
S: alleluya:
M and K: amen/
S: alleluya:
M and K: amen/
K: [exhales] uuh: [high pitch] uuh/ ahah/
M: ile nawaza ule pasteur ataweza kusikia….
K: spriki …?.../
S: [overlapping] kama minaona hapa na Saint Esprit inatoka/
M: [exhales] hhhh/ ni kweli/
S: iko bien sana/
M: eheeh tutaweza …?... bichi/
S: tutayarisha bichi/
M: hiki kya pasteur: ule wa ku Mbuji Mayi/
S: ndiyo/
M: [sets down chair] kyako/
S: mm/
M: kyangu hapa:
S: ndiyo/
M: [sets down chair] cha huyu ingine pasteur wa mu Kenya:
S: eheh/
M: ule: Ilunga/
S: Ilunga eeh/ bon: batoto wakiikala a bo hata pa…?...
M: [overlapping…nabo batakuwa tu pale/
S: mm/
M: sasa pasteur mwengine: kule ku mu Zone Kamalondo:
S: eheh/ hata karibu/
M: [sets down chair] ni hapa/
S: nitasaidia/
M: hivi ni sawa/
S: lakini minakamata ile Makuta kiloko niuze nani: chai ya: ni juu ya kusema kama tunaisha: tunakunywa chai: kiisha njo banaenda/
M: kiisha kanisa nitamupokelea pasteur nyumbani kwetu/
S: ndiyo/
M: njo vile/ [pause, noise of moving chairs]
3. M: You see, now our church will keep on.
S: True.
M: Now the government authorities will get to know it.
S: They will know it.
M: Now, once (our church) is known by the government we'll have all the documents showing how many we are. That means we, or rather I as the one who runs this church…
S: Yes.
M: Ha, I'll go on forever (lit. in eternity).
S: God will give you a hand.
M: Ah, when a person works for God in His way He will help you.
S: Yes.
M: But if, working for God, you stray from His way He cannot help you. He is going to drop you.
S: He is going to drop you.
M: That is what we say.
S: Mm.
M: To steal is bad. Didn't I tell you?
S: You explained it to me.
M: Right.
S: Yes.
M: Ts, mm. Hey, Sakina.
S: Abé.
M: Go to the cupboard there and get me [pauses] my bible, the big one.
S: Yes.
M: Because everything is in it. [noise of object being moved]
S: Here it is.
M: Very well [pauses, noise of turning pages], (before the service) I could sing a short hymn. A short one, a hymn we could sing tomorrow.
S: Tomorrow.
M: So that this Pasteur who comes from Kananga, or rather, Mbuji Mayi recognizes it from the hymn books they, too, have been using.
S: About this hymn – wait, it will suffice that I look for two or three so that a person who came (to the service) and heard the choir sing will say, at the place I went to I met our church and that we are truly full of fervor.
M: Mm.
S: Right? They keep singing one hymn after the other for him. Moreover, he himself is a grown person and will contribute something (to the singing).
M: Wait, let me try one.
S: Yes.
M: [hums a melody] mm mm mm…No, that's not a good one, right?
S: That one…
M: ... is no good?
S: That's not a good one. I'll look for (another one).
M: [coughs] Why don't you do that.
S: And…
M: …you just begin to look for one.
S: Yes, that's what I am doing (but) I don't come up with another hymn.
M: Alright, just keep singing, like…
S: …something in kiLuba…
M: Mm.
S: …the one we talked about. Mm?
M: Didn't you say so …?... we don't have a problem. Is it not God? God is (in the) song.
S: Yes, the one with God (in it), Mufwankolo, but I don't see it. Give me me first a hint to of the title. That little hymn has a name.
M: [hums again the melody] Mm mmm…
S: Like that, I'll just follow you.
M: [sings a line from a song in Luba] tatata buya…?...
S: I see, right. Doesn't it go like this? [sings] obe tata…?...
M: [joins her, beating the rhythm on a bottle or a glass] …ni Yesu wa mene oo…?...
S and M: [ululate, then go on with the song] …?...
S: [continues singing, later joined by M]
M: [shouts, overlapping the song] Yesu Yesu Yesu Yesu …?... Yesu…?... [continues in Luba, then switches to Swahili] Yesu who are with us …?...and we here let us look …?... and we here are yours. He is here, (God) Father, creator of the world, (God Son) the child of the Virgin May. Father, I …?... father…?... The savior of all the people, Baba. Alleluya. Alleluya. Amen.
[S continues singing, then is joined by M in Luba] …?....
K: [overlapping, shouts like in a trance while S and M continue singing, ululating] …?... A person who is wise, a person who is strong, a person of the church.
S: [ululations]
K: …?... our Christ. …?... our Christ …?... A person who belongs to Christ is a wise person, a strong person, a wise person…?...
S and M: [continue with the hymn, then end it] Hee Yesu wa mwene ooh.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
K: [exhales] Aah. [high pitch] Uuu. Ahah.
M: I think this Pasteur will feel…
K: Spriki(The Spirit).
S: [overlapping] When I see (what is happening) here – the Holy Spirit appears.
M: [exhales] Hhhh. That's the truth.
S: This is very good.
M: Yes, we could (arrange) the chairs.
S: Let's get the chairs ready.
M: This one is for the Pasteur from Mbuji Mayi.
S: Yes.
M: [sets down chair] Yours.
S: Mm.
M: Mine is here.
S: Yes.
M: This other one for the Pasteur from Kenya township.
S: Yes.
M: This Ilunga.
S: Ilunga, yes. Alright, the children will sit there …?...
M: … they'll be over there.
S: Mm.
M: Now, the other Pasteur, the one from Kamalondo township.
S: Yes, next to it.
M: [sets down chair] He'll be here.
S: I'll help.
M: This is how (it will be).
S: But I get a little money to buy tea. When we are finished we have tea and then they leave.
M: After the church service I am going to receive the Pasteur in our home.
S: Yes.
M: That's right. [pause, noise of moving chairs]
4. M: aah/ wantu wanaanza kujia eh?
S: eheh banaanza kufika/
M: eheh/
S: sitaisha kupiga kengele ya kwanza/ [walks away]
M: ahah/ aaah: hamujambo: jambo wandugu dugu/
K: …yambo…
M: hamu jambo:
K: yambo/
M: hamujambo/
K: yambo yambo: ah:
S: karibu karibu/
K: aah mm/
S: karibu/
M: basi: nawaza saa inenea ya tuingie …?... basi/
K: aksanti/
S: [overlapping] wanatufikia/
K: ehehhh/ [pause]
M: [expressing relief] aahaah eh/ kanisa inyeye itakuwa utamu sana/ twiko na mugeni yetu…
S: [overlapping]…?...
M: …anatoka: Mbuji Mayi/
S: Mbuji Mayi/
M: bwana: wa Sumisi [chuckles] yeye/
S: yeye/
M: mu heshima wetu Sumisi ya iko ya …?... : sasa kuacha maelezo/
S: ndiyo/ [pause]
M: [clears his throat] ehh/ [pauses] wanduku wapenzi: [pauses] leo: ni siku kuu: [pauses] ya ku ubili kwetu: tangu kuunda kwa kanisa yetu/ [pause] Malemba/ na munajua niye wenyewe: [pauses] mwanzo: ni pole pole: paka na ile tunafikia wakati huu/ namna kama waKristu: wa hii kanisa yetu: wanaongezeka mno: na: wanazidi tena kuongezeka/ munajua: twiko tu na kanisa: ilikuwa njo hapa Lubumbashi: na mupaka na vile: inaanza kuendelea: popote/ katika: dunia nzima/ [pauses] hivi leo karibuni: pahali: pa kwa fasilia: matamu…?... wataansia: lakini kwa leo hivi: [pauses] twiko hapa: tunaweza kuwaonyesha ama: hii wanayoita mu luga ya kiFransa kama: kumiprésenter: pasteur moja munene sana: wa jimbo: na Kasai ya Mbuji Mayi/ hivi alitufikia: na leo yee mwenyewe …?... eko: ni bwana: Sumisi/ [calling out] pasteur Sumisi:
K: [calling out] yambo yenu/
M and S: yambo [applause, clapping, ululations]
K: alleluya:
M and S: amen/
M: munamuona ni yeye: pale anasimama hapa: ni pasteur munene sana: na: munayua muKristu/ atafika ku waKristu wenzake: hawezi kamwe: kufa na njaa ao kulala inje/ atatafuta ni waKristu: wa kanisa yake weko fasi gani/ na ni kweli: Mungu mwenyewe/ ni mara yake ya kwanza kufika pa muji wa Lubumbashi/ [pauses] ila tu: aliuliza/ na alikuwa kutufikia: mpaka na hivi: na mimi sikufichika: niliwaambia kama: kesho: njo kutakuwa muungano munene sana ama kusanyiko munene sana: kwa kuubili: kwa wantu wa kanisa yetu hii/ na vile yee iko kule/ [recording stopped]
4. M: Aah, people are coming, right?
S: Yes, they begin to arrive.
M: Yes.
S: I'll keep ringing the first bell. [walks away]`
M: Ahah. Aaah, greetings to you, greetings brothers…
K: ...greetings…
M: …greetings.
K: Greetings.
M: Greetings to you.
K: Greetings, greetings, ah.
S: Come in, come in.
K: Ah, mm.
S: Come in.
M: Well, I think it is time we should go inside.
K: Thanks.
S: [overlapping] They are coming to us.
K: Yes. [pause]
M: [expressing relief] Aaah, yes. The church will be in a great mood. We have our guest ….
S: [overlapping] …?...
M: … he comes from Mbuji Mayi.
S: Mbuji Mayi.
M: Bwana Sumisi, that's [chuckles] him.
S: Him.
M: For us it is a honor to have Sumisi here…?... Now wait, (I begin with) the instruction.
S: Yes. [pause]
M: [clears his throat] Ehh. [pauses] Dear brothers and sisters. [pauses] Today is a big day for us here to worship [pauses] ever since we built our church, [pause] called Malemba. As you know [pause] (every) beginning is slow. That way we came to where we are now. Now the Christians who belong to this church of ours have become many and there will be still more. You know, we have a church that was present only here in Lubumbashi and from there it began to spread everywhere, all over the world. [pauses] Thus you are welcome here today where it will be explained why this church is so appealing …?... Today [pauses] we are here to show to you or, as they say in French, present to you a very prominent Pasteur who comes from Kasai, from Mbuji Mayi. He came to us and today here he is, Bwana Sumisi. [calling out] Pasteur Sumisi.
K: [calling out] Greetings to you.
M and S: Greetings. [applause, clapping, ululations]
K: Alleluya
M and S: Amen.
M: You see him there standing up. He is a very prominent Pasteur. As you know, he is a Christian and when he comes to his fellow Christian he must not die of hunger or sleep outside. He is going to find out where there are Christians who belong to his church. And truly – God Himself (saw to it) -- he came for the first time to the town of Lubumbashi. [pauses] He asked around and came to us, just like that. And I did not hide this. I told people that there will be a big meeting or gathering and a service for the people of our church. So, there he is.
[recording stopped]

5. K: hamujambo sisi wote/
M and S: hamujambo sana/
M: bwana pasteur/
K: mutaweza kunipurumia: mi hapana kudyua tshiSwahili muzuri: maneno minadyua: shee bote: iko bakristiani/ lakini: [tsiLuba] …?.... tshiloko tshiloko tshiSwahili/ tena mu magneto/ munajua: sawa vile tunasema: mu mambo yetu ya Mungu: inafai tunakuwe ni mapendo/ tunakuwa ni masikilizana/ na kuendelea pamodya/ [pauses, continues in Tshiluba]…?... kuya ni bintu byonse/ pa mwe…?.../ [pauses] Mungu: ananituma miye kutoka kule kwetu: ku Kasaia: minakuya huku: minakutana mwee banduku yangu/ mi iko/ munauona/ tshintu yote: paka vile/ hapana kusema mi nitakuya minafika pa mi modya hapanana/ iko sawa vile: munadyua vile: eeh: mu: mutakatifu: Paul: alisema: kwenda ku kutambelesha mahabari/ fashi yote/
S: [ululates]
K: alleluya/
M and S: amen/
M: voilà/
K: munayua: kutengenesha mahabari fashi yote ni kusema kuyenga/ kuyenga inchi: kuyenga kanisa: kuyenga lopo/ ya muntu/ kunyenga ni bibi: ni batoto pamodya/ hapana kusema paka: niko ni kuikala bule hapana/ pamodya na mi minakuya pamodya: minakutana mwee wota: munaikala hivi: niko ni mapendo: niko mi furaha: niko na kufanya bintu yote/ alleluya:
M and S: amen/
K: alleluya/
M and S: amen/
S: [ululates]
K: njo pale mina…
M: [interrupts K]…?..eleza/
K: eheh/
M: …?...kuueleza muzuri sana/ ilikuwa kufwata/ ? shee nasikia…?...
K: eh/
M: …?...
K: eh/ munadyua: [pauses] kanisa yetu hii: iko kanisa modya/ hapana kusema iko kanisa: ni kuachana/ angarie tuko bamama bote banavwala manguo mweupe/ [pauses] ku kichwa/ bababa wanavwala mweushi/ iko kusema: kuyonyesha rangi: ya kusema: mwangaza/ alleluya/
M and S: amen/
K: alleluya/
M and S: amen/
S: [ululations]
K: njo vile: niko naona leo: mi niko nasema: mbele yenu: minatokela [high pitched] mbali/ minakuya kutembea huku/ nakutana kanisa yangu: niko miye fulagwa/ miko mi: ni sawa angaria Mungu/ maneno ya kufutafuta kuona: pasteur vile: minafutafuta nyumba yake/ minapata/ vile: niko napenda sana/ [chanting] bamama alleluya/
M and S: amen/
K: alleluya:
M: ?olo yeeee/
K: njo vile: mi tshina ni tshintu mingi ya kutafuta kusema ni?nyee hapana: [pauses] kama: tutakuya tena tunaonana shiku ingine: mitaangaria: kuu: naona mwee benyewe: nikakwenda kuangaria hata ku manyumba yenu: Timothé: wa kwanza/ modya/ versets cinq kwa kufika ku makumi mbili/ nitasema kule banasema: mutume [pauses] mutume: ali: fanya: mimi/ mbele ya kusema: mambo ya zoezi ya zambi yake/ [pauses] ile minasema ni tshiSaudi: maneno mi hapana kudyua: tshiSaudi muzuri: njo minasema tshiSaudi: pole pole: maneno iko sawa mwee bote misikie/ inafai kufanya nini maneno ya zambi yako: wee iko mutume? inafai kuwa: muntu modya [pauses] iko ni nguvu/ iko ni: tshintu yote/ vile: tuko naimba kamwimbo tshiloko: mitaimba tshiloko: [begins singing at 23'21"] ozanee moywani: ozanee moywani/ ozanee moywani…?...
M and S [join the song] mweewanji ozanee mweewanji [all clapping the rhythm, repeating the verse, ending at 23'48"]
K: alleluya/
M and S: amen/
K: aleluya/
M and S: amen/
S: [ululations]
K: niko na fulaha sana/ [laughs] heheheh/
S: [joins him] eheheheh/
M: eeh:
S: eyo: baba pasteur/
M: wanduku wapenzi: aya: nazia: nasikia kama: [clears his throat] mwee wote munatoka: kusikiliza: maubidi: ya pasteur: eh: Sumisi: mwenye kutoka: pale: Kananga/ eh: Mbuji Mayi: ni wazi/ eh: pasteur huyu a: anatuelezea: kweli: mambo moya: ya kifupi tu ya kusema: [pauses] mapendo: ekitoka/ ama mapendo kianzia: katika nyumba/ ya bibi na bwana/ na watoto wake/ [pauses] inakwenda katika makanisa/ inakwenda katika wingi wetu/ njo munasikia kusema mapendo milele na milele/ hapana tuko pendana tu sababu tunamuonana mu makanisa: njo tupendane/ nawaza pasteur njo vile: anatoka mu kuwa fasilia ile/ mwee wote munasikilize: tunasikilizana: alleluya:
K and S: amen/
M: alleluya:
K and S: amen/
[noise like putting down a chair]
5. K: Greetings to all of us.
M and S: Many greetings.
M: Bwana Pasteur.
K: You may forgive me, I don't really know Swahili well. But I know that we all are Christians. But [Tshiluba] …?... little by little in Swahili. Also, (it will be) on the tape recorder. You know, as we say, when we do God's work, we must have love. We must have mutual understanding and move forward together. [pauses, continues Tshiluba] …?... [pauses] God sent me. I left our home in Kasai and when I came to this place I met you, my brothers and sisters. Here I am. You see it all. That is not to say that, when I came, I arrived alone. You know that it is as, eh, Saint Paul said, go and spread the (good) news everywhere.
S: [ululates]
K: Alleluya.
M and S: Amen.
M: There you are.
K: You know that to spread the news everywhere means to build. Build the country, build the church, build …?... of a person. To build means to have a wife and children as well. Don't say I'll just stay alone by myself. This is how I came and met all of you who live here. I am love, I am joy, I do everything. Alleluya.
M and S: Amen.
K: Alleluya.
M and S: Amen.
S: [ululates]
K: That is where I …  
M: [interrupts K]…?... you explain (how it is).
K: Yes.
M: You explain it very well. It made sense (lit. it followed). ?We understood…?...
K: Yes.
M: …?...
K: Yes. You know [pauses], our church is one (and the same). Don"t say there are differences. Look, there we have the women, they all wear white [pauses] head scarves. The men are dressed in black. That is to say, to show color means (to show) light. Alleluya.
M and S: Amen.
K: Alleluya.
M and S: Amen.
S: [ululations]
K: Right, today I see as I speak before you, I come [high pitch] from far away. I traveled to this place and happened upon my church. I was overjoyed, it was as if I had seen God. Then I kept looking around for the Pasteur (of the church), for his house. I found it and I really liked it. [changing] Mothers, alleluya.
M and S: Amen.
K: Alleluya.
M: Hurray.
K: That's it. I don't have much more to tell you. [pauses] When we come to see each other again on another day I'll look, go around, and visit you in your homes. (It is written in) the first letter to Timothy, chapter 1, verses 5 to 20. I'll tell you what is said there (about) a messenger [pauses], he made me a messenger. Before I talk about what he says about sinful habits [pauses] – what I say is in Swahili but because I don't know Swahili well enough I'll talk in Swahili slowly so that you all may understand me. What should you do about your sins, you who are a messenger? You should be (like) one person. That is difficult. That is everything. So, (now) we sing a short hymn, I'll begin with it. [begins singing at 23'21''] ozanee moywani: ozanee moywani/ ozanee moywani…
M and S [join the song] mweewanji ozanee mweewanji…?... [all clapping the rhythm, repeating the verse, ending at 23'48"]
K: Alleluya.
M and S: Amen.
K: Alleluya.
M and S: Amen.
S: [ululations]
K: I am full of joy.[laughs] Heheheh.
S: [joins him] Eheheheh.
M: Well…
S: Really, baba Pasteur.
M: Dear brothers and sisters, I think, I feel that [clears his throat] you all have heard the (words of) worship of PasteurSumisi who comes from Kananga, or rather Mbuji Mayi, of course. One thing this Pasteurbriefly explained to us [pauses] is that, when love appears, when love begins at home, between wife and husband and their children [pauses] it moves forward into the churches and to all of us. So you understand that love is forever. We don't love each other only because we meet in our churches. I think that is what Pasteurjust explained. You all should understand this and then we understand each other. Alleluya.
K and S: Amen.
M: Alleluya.
K and S: Amen.
[noise like putting down a chair]
6. M: sasa hapa: eeh: [pauses] tuta: weza kumuambia Mama: Sakina: atufasilie: mu namna gani? maelezo madogo tu: kwa siku ya leo/ hivi na yeye: pasteur wetu mugeni: apate kujua kama kweli: twiko na wabibi: bale: baitwa mu lugha ya kiFrance asema tuko tena waformer: na kweli beko na ubidi kabisa kabisa/ haiko tu paka shee banaume/ na babibi pamoya/ inapasha vile vile/ mama Sakina ni kwako weye/
S: alleluya/
M and K: amen/
S: alleluya/
M and K: amen/
S: aksanti sana/ sawa vile tunaona hapa pasteur wetu Sumishi alitufikia: lakini bamama na bababa: tupendane: tuungane mukono ku jina la Bwana/ hapa sasa hapa munaona muntu anatoka mbali: anakuwa na kutafuta: anaisha anakuwa kupata hii kanisa yetu/ hata anapata hii kanisa yetu: ni mwenyezi moya yee moya: njo anamuambia asema utafuta utapata/ omba utapewa/ alleluya/
M and K: amen/
S: alleluya/
M and K: amen/
S: lakini baba: pasteur: tunakupikia aksanti sana: na kutufikia kwa siku ya leo: tuko na kamwimbo kiloko kwa kukuimbia: juu kukufurahisha sawa vile unatoka pale Kasai Mbuji Mayi/ eeh: bamama kule mu nyumba eko kwanza …?.../ [clears her throat and begins to sing at 26'17''] nduku zangu si?kutiee/ ingiyeee/ [rhythm being beaten on a bottle] nduku zangu wana ?bozi/ [joined by M in falsetto] ingiyeee/ ingiye na shangwe kubwaaa: nymbani wake Mungu/
S and M: ingiyee/
S: nduku zangu na upenzi:
S and M: twingiyee/
S and M: twingiyee/
S: alleluya/
S and M: twingiye na shangwe kubwaa: nyumbani mwake Mungu/ ingiyee/ nduku zangu na upenzi:
S and M: tuingiyee/
S: nduku zangu na upenzi:
S an M: twingiyee/
S: alleluya/
S and M: twingiyee na shangwe kubwaa nyumbani mwake Mungu/
S and M: twingiyee/
S: alleluya:
M and S: twingiyee na shangwe kubwa nyumbani mwake Mungu/ twingiyeeee/ [drawn out, song ends at 27'07"]
S: [calling out] alleluya/
M and K: amen/
S: alleluya/
M and K: amen/
S: aksanti baba pasteur/
[pause, recording stopped]
6. M: Now, let's see, [pauses] we can tell Mama Sakina briefly to enlighten us. How? With some brief explanations (of what is happening) today. This is how he, the Pasteur who is our guest, will know that our wives are trained, as it is called in French, and that they truly know how to worship. It is not just we, the men, but also our wives. That is how it ought to be. Mama Sakina, it is your turn.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
S: Thank you very much. As we see, our Pasteur Sumisi has come to us. Mothers and fathers, let us love each other, let us join hands in the name of the Lord. Right here you see a person who came from far away, he came to look for (us) and in the end he found this church of ours. It was because the one and only Almighty told him: Search and you'll find, ask and you'll be given. Alleluya.
M and K: Amen.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
S: Baba Pasteur, we really thank you that you came to us today. We have a little hymn we sing for to give you joy because you came all the way from Kasai, from Mbuji Mayi. Eh, the Mothers there in the house may join in …?... [clears her throat and begins to sing at 26'17"] My brothers and sisters come inside. [rhythm being beaten on a bottle] My brothers and sisters …?... [joined by M in falsetto] come inside. Come inside to the great feast (we are celebrating) in the house of God. Come inside.
S and M: Come inside.
S: My beloved brothers (and sisters).
S and M: Let us come inside.
S: My beloved brothers (and sisters).
S and M: Let us come inside.
S: Alleluya.
S and M: Let us come inside to the great feast in the house of God. Come inside, my beloved brothers (and sisters).
S and M: Let us go inside.
S: My beloved brothers (and sisters).
S: and M: Let us go inside.
S: Alleluya.
S and M: Let us go inside (and join) the great feast in the house of God.
S and M: Let us go inside.
S: Alleluya.
M, K and S: Let us go inside (and join) the great feast in the house of God. Let us go inside [drawn out, song ends at 27'07"]
S: [calling out] Alleluya.
M and K: Amen.
S: Alleluya.
M and K: Amen.
S: Thank you, Baba Pasteur.
[pause, recording stopped]
7. M: eh: wanduku wapenzi: munatoka mu kusikiliza: eh: hivi sasa: eeh: leo: na kuona pasteur wetu: mugeni: aliyetoka pale Mbuji Mayi: eeh: munajua asema: sadaka/ ile tunatolea kwa kila siku/ ni dix Zaire/ [pauses] lakini sawa ilikuwa siku ya leo: sadaka yetu: itakuwa Zaire makumi mawili/ ile inaitwa asema sadaka spécial/ [pauses] ile ni kwa kila mtu/ lakini: kwa mapendo: sawa vile mwenyezi mwenyewe: kwa kutaka kazi iendelee/ [pauses] munayua: tuko na mawazo ya kujenga kanisa moya munene sana hapa mujini wetu: wa Lubumbashi/ hivi na wote wa tuangaria kama kweli wanajenga kanisa ni watu wa ?kule wanasikilizana/ [pauses] na katika kujenga kwa kanisa kwetu: njo kule kunaona asema kama watu hawanasikilizana kweli/ [pauses] hatuwezi kuongojea asema: wache kutujengea kanisa/ ni sisi wenyewe waKristo/ wa kanisa hii/ tunaweza kufanya nguvu yetu kwa kujenga kanisa/ munayua: mimi niko mukristiani/ na watoto wa nyumba yako/ wanapashwa vile vile ?kukatiwa/ lakini kama uko na watoto saba: watoto inne: batabatiziwa tule mule/ tuko wangapi hapa? watoto wote nawo vile vile lakini/ hatuwezi kuendelea tu: mu kusadi katika kanisa kidogo hii namna hivi/ hata kidogo/ ni vile tunasema: tutajenga kanisa moja munene sana/
S: [coughing]
M: na kanisa hiyo: itajengewa fasi gani? pale itafikia/ kwa hiyo: [pauses] spécial: sadaka: ni: Zaire makumi mawili/ lakini kama unabeba makumi tano: unaleta/ uko na …?... mwenzake mia moja: unaleta tu/ unaleta tu/ ni vile/ [claps] kweli bamama: njo wakati ya sadaka hapa/ ule iko na mwimbo wataweza kuimba entretemps: kwa: kuongojea wantu wengine iko wanaleta sadaka/
[beating a rhythm on bottle, joined by drumming at 29'19"]
S: [singing, in Tshiluba?] …?...[joined by M and later K]…?...[clapping]…?... [ululations]…?... [ending at 30'58"]
S: alleluya/
M and K: amen/
M: [clears his throat] eh/ aksanti: nawaza kama hapa njo tunafikia: eh: mwisho wa kanisa yetu: awa wote wanaweza kutoka na kurudia mahali petu: lakini inawaombwa wa pasteurs: wale wote wapasteurs: pamoja na mugeni wetu pasteur: tunaweza kufikia: mu nyumba yetu moja hii ya mazungumuzo: mu kanisa ya mazungumuzo: kwa kutaka kutayarisha: maubidi gani: ile tunaweza kuwapatia tena waKristu: eh: kesho yake: maana yake: ile wanaita asema: école/ mule tunaweza kuabidi/ eeh: mwana inchi pasteur: wa eeh: Sumisi: tunaweza kufikia pamoja: mu…
K: [overlapping] ooh musuri: musuri pasteur wangu/ tutafika tu pamodya/ ni mi niko pasteur/
M: ndiyo/
 
7. M: So, dear brothers and sisters you have just listened to and met our guest today, our Pasteur who came from Mbuji Mayi. As you know, the offering we make every day is ten Zaire. [pauses] But (on a day like) today our offering will be twenty Zaire. This is called a special offering [pauses] That goes for everyone. But it (should be given) out of love because (God) Almighty wants (our) work to progress. [pauses] You know we plan to build a big church here in our town of Lubumbashi. Thus all those who observe us (will say) the people who build this church really understand each other. [pauses] Even if during the time is takes to build a church here in our home (town), it may seem (to others) that we are people who don't really understand each other, [pauses] we cannot wait until (someone) builds a church for us. We ourselves, the Christians who belong to this Church, we can find the strength to build a church. As you know, I am a Christian. Also, your children at home must be counted with. Whether you have seven children or four, they will be baptized there (in that church). How many are we here, including all the children? We cannot go on as we do now, praying in this small church. Not at all. Therefore we say, let us built a very large church.
S: [coughing]
M: And where this church going to be built when it comes to that? Therefore [pauses] (we ask for) a special offering of twenty Zaire. But if you have fifty with you, you offer it. If you …?... you have one hundred, just offer it. Just offer it. That's how it is. [claps] Truly, mothers, now it is time for the offering. Meanwhile, those who know a hymn can begin singing while they wait for others to bring their offering.
[beating a rhythm on bottle, joined by drumming at 29'19"]
S: [singing in Tshiluba?] …?... [joined by M and later K]…?...[clapping]…?... [ululations]…?... [ending at 30'58"]
S: Alleluya.
M and K: Amen.
[clears his throat] Eh, thank you. I think we have now come to the end of our church service, everyone may leave now and return to their homes. The Pasteurs, all of them, together with the Pasteur who is our guest are requested to come to the church at our home where we will prepare services we want to hold for our Christians tomorrow, the kind that are called [in French] school. There we can worship. Now, Citizen Pasteur Sumisi, we can get there together…
K: Oh, that’s fine, that's fine, my Pasteur. We'll get there together. I am a Pasteur.
M: Yes.
8. M: [some motion and shuffling] ah ah: mubidi wa pasteur Sumisi ilikuwa muzuri sana…?...
S: ah tiens tiens tiens/ maubidi bien sana…
M: maneno yake ubidi sana:
S: eheeh/
M: yee: ni miye vile vile tulikuwa na ilikuwa…?...he? u: ulisikia namna gani tulisema?
S: ah munaubidi muzuri sana/
M: eh/ angarie/
S: he/
M: kafolofolo: kanayala sana/
S: kweli?
M: eheh/
S: njo kusema bitungu bile tatu binayala/
M: biliyala sawa niliona bamingi iko kuleta paka cent Zaire: cent Zaire: cent Zaire: cent Zaire: hii bali balikuwa mingi mambo ya bule/
S: eheeh/
M: lakini balikuwa kama yee iko na bule walikuwa wanaleta:
S: macinquante/
M: cinquanti: vingti: trenti: cinquanti: vingti: trenti: [chuckles] haha: acha kusema nakuambia/
S: muzuri/
M: tuendake mbio/
S: twende/
M: [clears his throat] eyo/

8. M: [some motion and shuffling] Ah, ah, Pasteur Sumisi's service was really beautiful…?...
S: Ah, what a surprise, it was an excellent service…
M: Because his was some service.
S: Yes, indeed.
M: He (was great) and so was I, right? Did you hear us speaking?
S: Ah, you conducted a beautiful service.
M: Now, look at this.
S: Yes.
M: The little box is more that full.
S: Is that true?
M: Yes.
S: In other words, those three baskets are more than full.
M: They became full, as I saw, when people just kept bringing 100 Zaire bills, one after the other. Many did this as if it was nothing.
S: I see.
M: But there were others who did the same and handed over…
S: (Bills of) fifty…
M: … fifty, twenty, thirty, fifty, twenty, thirty [chuckles] ha, no, really, I tell you.
S: Great.
M: Let's get away quickly.
S: Let's go.
M: [clears his throat] Yes.
 
9. M: [clears his throat] hm hm/ eyo/ [pauses] pasteur Sumishi: njo mu fasi yetu tunazungumuziaka: tunaangariaka ni mambo gani tunazungumuza kesho yake: na mubili gani: tunaweza wa kuwapatia waKristu: eeh: siku ya mbele/ basi njo: kwangu kwanza niwaye: unaweza ku: kutufasilia ni wapi unafikia: na nini utatupatia: kesho yake/
K: iko musuri: sawa vile ni iko unanipa mi…
S: [coughs]
K: … sauti: iko musuri sana/ bamama: ni bababa: minapika tshisanta mingi/ [pauses] mwee bote pamodya niko naye: nipa: sauti maneno ya kusema: nikamate: [pauses] bible: mikono mbili: njo mitakuya/ lakini mitafanya nguvu yangu ya kuyua tshiSaudi/ banasema: kutoshita: [pauses, then speaks with difficulty, mostly in falsetto] kutafute: musada/ unao: ita njo …?... : basi nje/ mushi: riki: niye: wote: wa: nkundi/ aliyetummmukia/ katika: mukosa/ fulani/ la: wa shindi/ [pauses] ooh/ maneno: mbaya: wa namna/ mingi/ alafu: akam: tubu: kwa: ?mufwupu: munyofu: hata: a: ai iko nilipaswa/ kusita: sita/ asitafute: musada/ kwa wazee/ [pauses] hivi:
M: mm/
K: ile: iko tshiloko/ ile niko nileta: pamodya/ niko nasema: nee: muntu: aliyeya kufanya tshintu: wa ku: kufanya tshintu: [continues in Tshiluba from 34'40'' to 34'55'']/ nasani bantu yote hapana kusikia: njo pale minasema: mi: niseme tshiSaudi kiloko/ maneno banasema apana kushita/ pa kutafuta mushade/ ule mushade: niko nayua iko mu: hii sadaka/ balileta/ iko mushada/ wee pasteur hapana kushitashita/ pa kutafuta mushade/ fanya kanisa yako/ wee uko nafutafuta mushada/ kama wee unashitashita: ile musada yako: hapana kwenda kutafuta: musada ya bazee/ futafuta musada: ya mayele yako/ njo: ile: inasema hii: sauti yetu tuta: ubidi: shiku itakuya/ iko inatoka ni Yakubu: tano: chapitre kumi inne: kufika ku kumi shita/ alleluya/
S: amen/
K: alleluya/
M and S: amen/ [pause]
M: eh/ nawaza: kwa pasteur hapa: eeeh: munatokamo kusikiliza ginsi namna gani: anatufasilia mafasilio: juu ya msaada/ msaada maana yake nini? msaada: eh: wengine eko nasita kuleta msaada/ kama unasita kuleta musada: kanisa: katajengwa nje?
K: iko namna gani? hapana kuyenga kanisa? falanga ya kuuza …?... itatoka wapi?
M: ya kuuza mavazi/
K: eeh/
M: ya kusema she hatuonekane kama ni wa ?pensa fulani/ itatoka wapi? ni mu ile mu sadaka yetu/ sawa vile alitoka kusema [higher pitch, rapid speech, imitating K] na ukasikiake watu wote: ungine hapa ?hawasikie: alakini sema: munaona: pasteur wa Kananga wa ku Mbuji Mayi anakuya hapa: anafasilia yote/
K: eya: pasteur mwenyewe iko nakule tshintu gani? [pauses] pasteur iko muntu ya Mungu: iko nakulya mu?tep? alleluya/
M and F: amen/
K: alleluya/
M and F: amen/
M: ni ile/ eyo/ eeh: wantu wapenzi: nawaza kama: eh: maubidi yetu hapa inaisha: tuliweza kuonana tena: ehh: kesho juma kesho: tuliweza kuwa na imani mbele: eeh: bwana pasteur: uu: basi: uu: tutakupokelea ao kwetu: ou?
K: aksanta aksanta: mingi sana/ niko miye kuya tu…
M: mama alitayarisha yote ya kutayarisha kwa chakula kimoja hii basi/
K: aksanti aksanti…
M: …?.../
K: aksanta mingi sana/ aksanta mingi sana/
9. M: [clears his throat) Hm hm, alright. [pauses] Pasteur Sumisi, it is at our place where we will talk and plan for the discussion tomorrow and for what kind of service we may offer (our) Christians on the days to come. But I'll wait first, you can tell us where you stand and what you are going to give us tomorrow.
K: That is fine. That you give me…
S: [coughs]
K: …the floor is very good. Mothers and fathers I thank you very much. [pauses] All of you together gave me the floor so that I take up [pauses] the bible with both hands and come to you. I am going to make an effort to get to know Swahili. They say, to succeed [pauses, then speaks with difficulty, mostly in falsetto] look for help. If you call for it ..?... you make it. You should be surprised, all of you in this assembly. He who committed a sin must overcome it. [pauses] Ooh, because evil comes in many ways. …?... A person should be quick to repent honestly …?... A person should not look for help among the elders. [pauses] Then…
M: Mm.
K: …it will be little. So is what I bring. What I am saying is when a person did something [continues in Tshiluba from 34'40"to 34'55"] I think not everyone understands what I am saying. I should say a little in Swahili. Because there is a saying, don't hesitate to seek help. Such help, I know, comes in this offering that was made. That is help. Pasteur, you should not hesitate to seek help. To build your church you keep looking for help. If you keep hesitating – don’t go looking for the help you need among the elders. Keep looking for help using your own ingenuity. That is what will be talked about during the next service. It comes from (the book of) James 5, chapter 40 to 60. Alleluya.
S: Amen.
K: Alleluya.
M and S: Amen. [pause]
M: Eh, I think you just heard from this Pasteur how to go about getting help. He
explained things to us about help. What about help? There are some who are reluctant to bring help. If you hesitate with giving help how is the church going to be built?
K: How is this, (should we) not build the church? Money to buy …?... where is it going to come from?
M: To buy robes.
K: Yes.
M: In other words, we should not look like some …?... Where is (the money) going to come from? From our offerings, that's where. It is as he just came forward to say [higher pitch, rapid speech, imitating K] and everyone should have understood even if one or the other did not listen…?...You saw the Pasteur from Kananga, or rather from Mbuji Mayi, who came here and explained it all.
K: Take the Pasteur, what is he going to eat? [pauses] The Pasteur is a man of God, does he eat …?...? Alleluya.
M and F: Amen.
K: Alleluya.
M and F: Amen.
M: That's it. Well, dear people, I think that our service here has come to an end. We could see each other again, ehh, tomorrow or next week if, above all, we keep the faith. Well, Bwana Pasteur, should we receive you in our home, or?
K: Thank you very much. Thank you very much, I'll come.
M: Mama prepared everything that was to prepare for a meal.
K: Thanks. Thanks.
M: …?...
K: Thanks a lot, thanks a lot.
10. [knock on door]
S: baba pasteur karibu/
M: eyo: baba pasteur: unaweza kuwaka: njo huku hapa eh?
K: eheh/
M: ?sita hapa kidogo: [pause] bwana pasteur: unatumia nini kwa wa malovu? [pauses] pombe? eh/
K: aah oui unaleta pombe yote iko tuko nakunywa/
M: ouiski?
K: eeh/ kumbe naona Mungu yee hapana kutasha pombe/ tunasema ni baKristu: hapana kunywa pombe: maneno niko nakunywa pombe iko nakuya kukubenga mu kanisa/
M: aksanti/ eeeh: mama:
S: abé/
M: umuletee ku pasteur: eh: sindano: eh: ya Sumisi: mésures tatu ya ouiski/ ao: tulete tu chupa ya ouiski weka paka hapa/ kiisha yee mmwenyewe atajiongezea/ [sound of a bottle being put down]
K: eh/
S: na top/
K: eh: merci: merci mama/ …?... /
M: [?whiping his mouth] mhee/ [reverently] alleluya:
S: amen/
K: eh bashi unayua: pasteur: hapana kunwa: wee iko unaonekana ku bar/
S: eheeh/
K: kumbe tshiloko tshiloko/
S: ndani ya nyumba yako/
K: unakunwya kiloko pamoya na mama/ ile tunafutafuta iko maishi/
M: oui baba/
K: maishi iko mubaya sasa/ kama unasema paka minaikala: ha? mitafutafuta tshintu gani? mitafanya? wee hapana kuweshi/
M: pasteur: siwezi kukufichika hapana: asema uko pasteur: wa mu région: ingine: wee unakuya kutembela mu région yangu/
K: ndiyo/
M: sanduku: ya sadaka: ile bantu balifanya: njo yo hii/ hesabu: tulihesabia: katika sadaka hii watu wanasema: kwa siku tu ya leo/
K: ndiyo/
M: sawa vile ilikuwa sadaka spécial: tunapata: [pauses] dix mille: [pauses] huit cent: [pauses] quarante: [pauses] cinq/
K: aaaahhh/ iko musuri/ kama iko unapata vile: siku yote siku yote: alafu wee kunakosa namna gani? kuuza katshilatu muzuri: ka pasteur: unauza katshikwembe ya mama: unauza tshintu ingine/ maneno: njo kanisa itakuwa kuendelea/ eh? wee kunaikala paka na nia ya kuasema nita lumbo: talumbo: talumba: Mungu atakupa/ hapana/
M: ni kwa hivi pasteur wangu: sawa tuko mugeni: tunakuloger/ weye: utapata mu trois mille/ cinq cent/ [pauses] ni yako: hii sept mille itabakia hapa: kiisha: tunazungumuza namna gani yetu ya kuendesha Kalemba kanisa/
S: ndiyo/
K: muzuri/ musuri/ musuri musuri musuri/ [claps] inafaa kuendelea ni kanisa/ tembesha kanisa muzuri/ wee unawaza ile makanisa inakuwa mingi?
M: pasteur …?... trois mille cinq cent: mu juma kesho nitaweza kuwafasilia ya kama: mugeni wetu: tunasaidia ma: saidio kule: eh: ku kanisa ingine ya: ku Mbuji Mayi: wanduku ingine: ya wale na hivi: basi bajue watasema kweli kule kutembea pasteur ni muntu...
K: [overlapping] … uoooo: yote iko anatengenesha yote/ iko tengenesha/
M: njo mu ile tutawanza kuwaumbia watu vile/
K: …?...
M: [overlapping] sababu washipo na mawazo mubaya/ unajua?
S: pengine banaenea kutuwazia si njo banakulyayo? si njo vile? wana…
M: [overlapping]…waKristo hawana na ile mawazo/
K: muKristu?
M: hii tunapeleka hii trois mille cinq cent: ni katika njia ya kiKristu/
S: ya kiKristu/ ni kweli/
M: tunamupatia pa: nani: pasteur: mu mikono yake peke yake/
S: ndiyo/
M: kuwa na mawazo kumutakia muntu mawazo mubaya: njo inatu: inakatiziwa katika yetu/ si vile pasteur?
K: ndiyo/ ni vile/
M: tunaanza tunasikilizana? alleluya/
K: amen/
10. [knock on door]
S: Come in, Pasteur.
M: Well, baba Pasteur, here is where you can stay, alright?
K: Yes.
M: Just stay here for a moment. [pause] Bwana Pasteur, what is it you use to get wet with? [pauses] Beer? Yes.
K: Ah yes, bring all the (or any kind of) beer, we drink it.
M: Whiskey?
K: Yes. As I see it, God does not forbid beer. We say that Christians do not drink beer. Because when I drink beer it leads to conflict with you in the church.
M: Thank you. Eh, mama.
S: Abé.
M: Bring a shot for the Pasteur. A triple (shot of) Whiskey for Sumisi. Or let's bring a bottle of Whiskey and put it here and then he can pour more for himself. [sound of a bottle being put down]
K: Eh.
S: To the top.
K: Eh, thanks, thanks mama…?...
M: [?wiping his mouth] Mhee. [reverently] Alleluya.
S: Amen.
K: Of course you know, Pasteur, you should not drink in public in a bar.
S: That's right.
K: Just a little now and then.
S: In your home.
K: You drink a little together with mama. What we keep looking for is to have a life.
M: Yes, baba.
K: Life is bad nowadays. If you say I stay put, right? (Saying) what should I be looking for, what am I going to do, then you don't have a life.
M: Pasteur, I must be open with you. You are a Pasteurfrom another region. You come traveling to my region.
K: Yes.
M: This s the box with the offering people made. We made a count of the amount (collected) during the offering which, as the people said, was just for this day.
K: Yes.
M: Since it was a special offering we took in [pauses] ten thousand [pauses] eight hundred [pauses] forty [pauses] five (Zaire).
K: Aaah, that's good. If you keep getting that much day after day, how can you do wrong when you buy some nice shoes for the Pasteur, a nice wrap for mama, or something else? Because the church will make progress, right? Are you going to think I'll keep praying for (what I want) and God will give it to you? No.
M: Therefore, my Pasteur, since we are your hosts and give you a place to stay, you'll get three thousand five hundred. [pauses] It's yours. The seven thousand will stay here and than we'll talk about how we run our Kalemba church.
S: Yes.
K: Fine. Fine. Fine, fine, fine. [claps] It is the church that must move forward. (You must) make the church run nicely. Do you think that there will be many of these churches?
M: Pasteur, (here are) the three thousand five hundred. Next week I'll explain to the people that we are helping our guest with another church in Mbuji Mayi. Other brethren will know (about that) and say where (our) Pasteur traveled there is someone…
K: [overlapping] …Oooh, he organized everything that was to organize.
M: That is what we are going to tell (our) people.
K: …?...
M: [overlapping] That way they won't have bad thoughts. You know?
S: Perhaps they might think that we helped ourselves to it, right? They…
M: [overlapping] … Christians don't think that.
K: A Christian?
M: Those three thousand five hundred we give (you) go the way of Christianity.
S: Of Christianity, that's true.
M: We put them into the hands of Pasteur and no one else.
S: Yes.
M: (Even) the thought of wishing ill on someone is forbidden in our church. Right, Pasteur?
K: Yes, that's right.
M: Are we going to understand each other?
Alleluya.
K: Amen.
11. M: tusali kidogo kwa chakula Mungu alitupatia/ [clears his throat] Mungu: tunakuomba sana: [long pause, recording interrupted] Mungu: tunakuomba: eh: tunakupikia aksanti kwa chakula yetu ya leo una: shee: tupatia wakati wa kiisha muchana wa leo/ basi ni hivi: mbele ya kula chakula chetu: eh: tunakuomba: utupatie nguvu: na utupatie mawazo muzuri ya kuendelesha kanisa yetu: eh: tukuwe na nguvu na wote waKristu watupendelee: na tunatafuta waKristu wengi sana katika makanisa yetu: ?izigi kuendelea na maombi yetu/ basi: Mungu kwa chakula kichi tunakitupatia: tukule: kwa uwema wako: kwa mapendo ya kiKristu: sisi wote wa hapa mezani: amen/
K: amen/
M: [clears his throat] mh mh/
[noise of dishes and glasses being moved]
K: asante/ eeh/
F: alleluya/
[more noise of dishes being moved]
M: [clears his throat] ah: minasema pale utaenda …?... utarudia siku gani pasteur?
K: baba pasteur: niko nakusifu/ hata fashi yote tuko nakwenda: niko nawaza/ mi kulikuwa Mbuji Mayi nalifanya kanisa/ mu mwezi moya/ minayenga: résidance yangu yote ni lupango minaisha/
M: pasteur/ na mi hapa tu nilikuwa asema hapana/ mi hapa: eh: kesho nitauza Toyota/ nitaituma mu njia ya Kilwa/ apate samaki/ na kiisha yake tena: nyumba yangu ingia mu golfu/ quartier ya Golfu/ inaisha kuisha/
K: ahah/
M: …?…naisha kuuza/ paka mambo ya Mungu hii/ inafaa kula kukulisha/ kibaya ile kuingisha mu kichwa/ [to Sakina] bibi: habari gani?
S: aah mi tu sawa vile Makuta ulinipatiaka: minaisha kuwekesha kaboutique vile kwa mama: kile kanatumika tu mu nguvu ya Mungu/
M: eheh/
S: eheh/ [pauses] tuliisha kupata vile tu: basi tunafanya namna gani [claps] Pasteur?
K: eheh/ njo vile/ njo vile…
M: …mambo ya Mungu ni nini? ni kusaidiana/
S: [overlapping] saidiana/
M: kibaya nini?
K: kuiba/
M: alleluya/
All: amen/
M: alleluya/
All: amen/ [end of recording]
11. M: Let's pray a little for the meal God gave us. God, we implore you [long pause, recording interrupted] God, we pray to you and we thank you for the our meal you are giving us at the end of this day. Before we have our meal we beg you, give us strength and give us good ideas how to make our church move forward. May we be strong and may all the Christians love us. We look for lots of Christians in our churches. …?... to move forward with our prayers. God, as for this meal we received through Your kindness, let us have it out of love for Christianity, all of us who are at this table. Amen.
K: Amen.
M: [clears his throat] Mh, mh.
[noise of dishes and glasses being moved]
K: Thanks.
F: Alleluya.
[more noise of dishes being moved]
M: [clears his throat] Ah, as I said, you are you going away, when are you coming back, Pasteur?
K: Baba Pasteur, I praise you. Wherever we go I think (about you) as if I were in Mbuji Mayi and worked in (my) church. In one month, I build my house and finish all (the work) on the enclosure.
M: Pasteur. As far as I am concerned I told myself no, tomorrow I am going to buy a Toyota. I send it on the road to Kilwa to get fish. After that it will be moving into my house in Golf, Quartier Golf. It is finished.
K: I see.
M: I already bought …?... This is God's hands. You must eat and feed yourself. Whatever is bad about that you keep for yourself (lit. must be put inside your head). [to Sakina] Lady, what's up?
S: Ah, since you gave me money I set up a little boutique for ladies which is going to work with God's strength.
M: I see.
S: Yes. [pauses] We made (this money), how should we go about (spending it), [claps] Pasteur?
K: Yes, that's how, that's how…
M: …What is God's concern? It is to help each other.
S: [overlapping] Help each other.
M: What is bad?
K: To steal.
M: Alleluya.
All: Amen.
M: Alleluya.
All: Amen. [end of recording]

 


 

 

An Ethnographic Commentary

 

A brief story of work with popular theater in Lubumbashi

Since the early seventies, ethnography of and with a troupe of popular actors and actresses lead by, and named after, Mufwankolo has been part of my efforts to document, conceptualize, and present expressions and practices of what I called popular culture. I first saw baMufwankolo, Mufwankolo's people, perform their improvised sketches on a weekly television show called Zaire ya kesho, The Zaire of Tomorrow. I still remember lines from the show's signature tune: "Since I was child, I haven't been back home to the village. Back home in Kapanga, the country is beautiful…" Now I regret that I did not ask at the time why and by whom this deeply nostalgic song was selected to set the mood for a show ostensibly concerned with the future of the country. While the association of title and tune had become emblematic it could hardly have been meant to be programmatic. But then, perhaps it was. It would have been typical of the troupe's approach to comedy to subvert the politically correct message of the show's title with a popular song that made a joke of it, a political joke every one understood and no one could be blamed for. At any rate, Mufwankolo's weekly sketches, which were broadcast every Wednesday on TV and, as I found out later, every Saturday on local radio to an audience of several hundred thousand,[1] were neither about the future nor about the past but about the present of urban daily life, about the joys and troubles, the problems and feats, in short, about the struggle for survival in Katanga under Mobutu's regime.

On January 2, 1973 I met Mufwankolo and his actors for the first time in a large room at the Radio Collège[2] where they rehearsed and performed Zaire ya kesho. According to my field notes, jotted down on the following day, I must have been accompanied and probably introduced by some one but I don't remember who this was. At any rate, after the show and after a stop at a bar called "Tam Tam du Shaba," we wound up in the buvette, the semi-public drinking place which one of the actresses, Balimuacha by her stage name, kept in the living room of her house in Katuba township. There the party went on until three o'clock in the morning.[3] This is how I summarized the meeting in my notes: "After an initial reaction of polite disinterest, the entire group changed and became almost overwhelming in their willingness to help me in my work."

Little did I know then how important the baMufwankolo would become for me more than a decade later.[4]

In the summers of 1985 and 1986 I returned to Katanga to follow up on earlier projects of research on popular language, religion, painting, historiography, and theater. To call what I did follow up research would be misleading if evoked images of the ethnographer as a lone investigator trying to find "informants," people who have answers to questions he formulated before he left for the field. What I experienced was immersion in a familiar world, enjoying reunions and long conversations in local Swahili. Both summers felt like harvest time: short, incredibly strenuous and productive (I took copious field notes, made more than 30 recordings, worked in the local archives of the mining company and the Salesian mission, and collected many documents).[5] Re-reading my notes I discovered that, more than once, the image of a harvest had occurred to me already in the field. On June 13, 1985 I wrote:

A lateral thought regarding the time economy of field research. Up to no my approach has been informed by the classical emphasis on the duration of research: the time it takes to learn languages and other modes of communication (often thought as re-enactment of time-slices or cycles within the societies or group studied – seasons, years, etc.). But emphasis on duration// is short on "memory," not on in the sense that functionalists and others "neglected" history, but with regard to researcher's own history and memory. The research I am doing now is different from earlier projects in that a relatively short duration brings important results (which I tried to express in terms of a harvest) because it is preceded by a long time – 20 years now  -- during which relations that produce results, and skills that need to be developed, had the time to grow. Such work may be short on duration but is long on memory.[6]

On May 12, 1985, a week after had I arrived in Lubumbashi, Mufwankolo was waiting for me at the house of a Belgian friend with whom I had gone out for lunch (at the Casa degli Italiani, locally known as "Chez Aldo"). In my diary I noted:

Another great reunion.  Here, too, little seems to have changed. He has twelve children and only a small salary from his part-time job at the radio. The television plays continue, but with a recording van that seems out of fuel (no more studio). To entertain us he tells us their latest piece (taking up current problems: the scene is the family of a nouveau-riche). We get to talk about a number of things: 1) Development of Swahili here: He thinks that change only occurs in the speech of young people who mix more and more French with Swahili. 2) With him, too, I take up P. Kasongo [leader of the largest Charismatic prayer group in town] . Like everyone else so far, he reacts positively and with respect. Also tells this story: People know that the Archbishop has written to the Pope in this matter. Since no one has heard of an answer people assume the Pope gave a sort of silent approval [for Abbé Kasongo's activities].

Popular theater was aware of what was happening in popular religion, so was Baba Sebastien Nkondo, one of my interlocutors in the Jamaa movement since the 1960s. I had visited him a few hours after my arrival in May 1985 and then had several meetings with him and his wife, Mama Thérèse, once or twice also with members of his group. On June 22, two days before the Mufwankolo play that will be the object of this commentary was recorded, I made this entry in my field notes:

Late in afternoon stop at Baba Seba's. We talk about his future plans. Also about the proliferation of religions. He adds another dimension to for-profit-theory. He reminds me how controlled  things used to be in colonial times where even the great protestant churches  were repressed. The current proliferation is tolerated because it is a source of corruption on the top. He mentions that occasional threats came down from Kinshasa to prohibit all groups – which serves to extort more money from these groups. – So proliferation is linked to economic corruption on more than one level. He assures me that the population/people begin to wonder and have enough: Mungu, Mungu, Mungu. Also talks of the case of one founder of a religion who had his followers build him a large house. Then it came to a break and now he has a big shop in town.

When Baba Seba's spoke of "proliferation of religions" – which could be translated as hesabu ya makanisa – and mentioned the case of a church founder enriching himself he uncannily anticipated the plot of Mufwankolo's play.

Before I turn to the document of that performance I should briefly tell the story[7] of my work with Mufwankolo and his troupe during the summer of 1985 – as a report on a text's context and as a lesson in the vagaries and rewards of ethnographic inquiry. During our first meeting on May 12, we must have set a date for getting to together with his actors at the Cercle Makutano. But when I went there in the evening of May 16 it turned out that the rehearsal was taking place elsewhere. For ten days there was no contact but I kept thinking about possible topics to suggest. On May 23, I put "record sketches on language" on my agenda and three days later I noted "Had the idea to ask Mufwankolo to make a trilogy with the one on "work:"[8] [with pieces on] 'Language' and 'Power'." He showed up in the afternoon of May 26. Here are some excerpts from my fieldnotes:

Around 2:30 Mufwankolo arrives. We begin to talk about my plans for two sketches and the conversation gets around to his beginnings as an actor/ author: He was in 5me primaire at St. Boniface (now "Institut Kitumaini," Kamalondo) when his teacher solicited "arisi" [stories] from his students. The teacher was Mumba Cornelis (former student at Kapolowe Seminary?) now at SNCZ [the national railway company). He caught the teacher's attention with the arisi he gave, Mutoto mwizi [The child who was a thief], which he had heard from his "nkambo muzala mama" (grandmother on mother's side). This was in 1951. In 1952, Mufwankolo gets a group together (he alone?) called Jeunes acteurs du Katanga and produces his first piece "Sikia shauri ya wazazi" [Listen to the advice of your parents]. Performances were given in Bars. The owner added 50c to the price of a bottle of beer (then 6 FC) and asked for droit d'entrée of 2 F. This was mainly in Kenia [towmship]where Mufwankolo lived at that time. – Throughout these years, M. tells, he was watched by his Muyomba [uncle] who disliked his artistic activities until he had some success with Whites later on. M. did not go on to Lycée but to technical school Don Bosco (menuserie). – It seems that the turn in his career came  when a group of Whites (Mme M. Leloup, M. Schumacher (called Kamukonzo because he was long and thin), M. "Lauget" (?), Mme. de Bekker. They were interested also in music and mounted "jeux coquets" (musical comedy?) and the group sang songs in Swahili, Bemba, some in Zulu and Kinjanja. This was around 56-57. The big year of his career was 1959 when he went to Belgium with a group of seven altogether and played many Belgian cities a.o. also the Théatre de la Monnaie in Brussels, with "Mukongo meets Belgique," "Le chasseur et le Blanc" (by him)  and "Le docteur malgré lui" (by him and Kisimba Adolphe[9]). We now come to the purpose of this conversation: Are there still texts of these early pieces? He thinks Kisimba may have some information or even texts…. We then record "Mutoto mwizi."

The story continues with this entry on May 30:

In the evening to Cercle Makutano to meet Groupe Mufwankolo. First there are only a few new members I don't know yet. Then Mufwankolo comes. We sit down—waiting for others who never came—and have a beer with tunkubyuo [roasted caterpillars]. M. then holds a speech introducing me to the two mamas: Sakina (name in Swahili bora) and Kamwanya (so called because of the space between her front teeth.  

Ten days later, after a trip to Kolwezi to revisit the Jamaa, the movement I had worked with in the sixties, my next attempt to meet the troupe during rehearsal failed because, once again, I was not informed about a change in venue. On June 14, I noted:

In the afternoon Mufwankolo drops in. We talk about the sketch we'll record and work on the arisi we recorded earlier. He also tells me of his negotiations with GCM [the mining company]  who wants him to put on a play reminding the workers of the necessity to take care their equipment (boots, overalls etc.) It seems that more and more of that is being sold.

We finally got down to some productive work on June 19 when Mufwankolo came with Sakina and Kalwasha to the place where I stayed and we recorded the play on language I had asked them to prepare for. As its title they chose a popular saying, Swahili ni nyama ya tembo, Swahili is like elephant meat.

We came together again on June 24. The three of them performed and I recorded  four sketches. Hesabu ya makanisa came first, followed by three shorter pieces, all of them playing on foreign accents in Swahili. In the first one, Kalwasha did an American minister preaching to a Congolese congregation. In the second, he and Mufwankolo enacted a linguistic joke, a misunderstanding between a white (Flemish) boss and his employee, caused by the homonymy of Dutch koffie and Swahili kofi, a slap in the face. The third scene was a dialog between Sukaro, a Japanese miner,[10] and his Congolese "boy" whom he asks to procure him a woman. All sketches were done with little or no preparation (even on the main piece Mufwankolo was still trying to get the conducteur, outline, together when they arrived.

When we had finished with the recording we got into a farewell mood. "After work," I wrote in my diary, "we sit down for some beer and whisky and Mufwankolo gets solemn with thanks and good wishes. As always, there is an intense interest in my personal life. They have one request: that I send them a theatrical make-up kit." A last entry, made on June 28, says:  "Last night a good-bye drink with groupe Mufwankolo at the Cercle Makutano (this time with Mayeke…, Shebele, Kachelewa).  They go through difficult times because they no longer have a regular TV show… we break our meeting around 7pm."

 So far the story of my contacts and exchanges with the baMufwankolo up to 1985.[11]

 

The play as a communicative and performative event

As a first step of moving from experiences in the past to the task I am about to undertake in the present I shall describe the event that was recorded and made into the text to be commented on. As I have done many times before, I'll follow, loosely, Dell Hymes's seminal proposal to report and analyze ethnographic communication in terms of components that make up a speech event.[12] In the case at hand, this procedure will be complicated by the fact that we face an event within an event. When it was recorded, Mufwankolo and his actors performed Hesabu ya makanisa as an example of their work upon request by the ethnographer.

Settings
Hesabu (as shall call the play from now on) was performed and recorded in the afternoon of June 24, a Monday, at the house of Belgian friends where I was staying at the time. In the dining room, the actors and I sat around a table in the middle of which I had placed a cassette recorder. While this was certainly not the usual setting in which I conducted research, for Mufwankolo and his actors it resembled the countless situations when they performed their weekly radio plays.

Within the play, most of the scenes take place in the living room of Mufwankolo's and his wife's home, imagined as a middle class house on a fenced lot; others are set on a street in Lubumbashi and in a church or a room large enough to hold a congregation.

Participants
Four persons took part in the event: Mufwankolo,[13] Sakina, and Kalwasha as speakers/listeners; myself as listener[14] and operator of the recorder. To identify the speakers on the transcript and translation of the recording I used their stage names. Their full names and alternate stage names were: Mufwankolo wa Lesa Mwana wa Zambe, Kyembe Kaswili Odilon; Sakina, Nshima Kitumbika; Kalwasha (also Sumisi or  Sondashi), Mawej'a Kabwiz. It could be said that the ethnographer substituted for an audience but there are no indications in the document that this affected the actors' performance. From their plays being recorded for broadcast on the radio or television they were used to performing for an absent, imagined audience.

Ends and topics
Generally speaking, the purpose of our meeting was "ethnographic" As such, it was one of many of many occasions on which Mufwankolo and his actors worked with me in what I described in Power and Performance as moving inquiry from ethnography of, to ethnography with popular theater (Fabian 1990b: 5).

Hesabu was performed, like all the plays of troupe, to entertain, educate, and as a way to express social and political criticism. The title -- Hesabu ya makanisa itafika wapi? What will the proliferation of churches come to? – was more than an impartial query; it was a lament. The only documentation of this phrase I have is an entry in my field notes where I describe the recording session of June 24. I have no recollection of Mufwankolo mentioning a title during an earlier conversation. Hesabu etc. was not caught on the recording, possibly because I pushed the start button after Mufwankolo pronounced the phrase. More likely, he did on this occasion not follow his habit of starting a play with a brief preface and a title. 

Code and key
Like in almost all of my ethnographic work, Katanga Swahili was the language in which we communicated before and after we recorded Hesabu and the three sketches that followed. In its spoken parts, Hesabu was performed in Katanga Swahili with occasional terms or short phrases in French, Luba, and Lingala. Among the religious songs or hymns that were part if the play, one was in Kiluba (par. 3), two in Tshiluba (par. 5, 7), and one in Swahili (par. 6).

Throughout the piece, Kalwasha, called Sumisi starting in par. 2, spoke a broken Swahili, phonologically (with a Kasaian accent), grammatically, and lexically. Also throughout the play, the actors made use of different keys or manners of speaking (formal/informal, talking/reciting, private/public, ordinary/solemn). At one point (par. 3, in the middle of a song), Kalwasha makes exclamations typical of a person in a trance or, as Charismatics would call it, full of the Holy Spirit.

Act sequence
In the transcript and translation, numbered paragraphs correspond to the eleven scenes in which the play may be divided, following changes of setting, speaker(s), and topic.

Genre
Even though a Swahili term, m(u)chezo, a play but also a dance, was readily available, the English loan word "sketch" was the most widely used generic term for short plays put on by the Mufwankolo troupe.[15]

While play or sketch may be adequate as generic labels, our document shows that Hesabu was enacted as a composite of numerous genres of speech, among them dialogues (conversations, business talk, table talk), prayers, instructions, sermons, charismatic testimony, and  religious hymns.

Recording
When Dell Hymes proposed to describe speech events in terms of components he had in mind "ethnography of communication" as it occurs. As far as I recall, he did not take into account that, or how, such events are shaped by recording them. Of course. for Mufwankolo and his troupe this was a matter of routine as well as of concern. In our case, this shows up when the recording was stopped/interrupted three times: at the end of par. 4, the end of par. 6, and after beginning of a prayer in par. 11. The reasons will be discussed in my commentary.

 

Synopsis and Commentary

After much thought about, and some experiments with, the form and content of a  commentary on Hesabu, I decided to follow roughly the same procedure for each part of the text. I begin by recapitulating what happens in a scene. Then – and sometimes while I do this -- I comment on features that merit special attention

1. Planning a church at Mufwankolo's and Sakina's home
Mufwankolo begins with a sort of theological-moral preamble (delivered in a more formal register than the "practical" exchanges with Sakina). This is followed by a question: How can obeying God's commandments become a way of making a living? The terms used are kuishi/ maisha, to live/ the life of a person, with the connoted meaning of earning enough to support themselves and their family. They signal a social and economic context in which a way of life is experienced as a way of survival, a characteristic I have been exploring as an aspect of "popular culture" (Fabian 1998).

The plan they have is to found a church (kanisa). In the beginning it will operate in their home, later in a building to be financed with donations from their followers. In current parlance, they envisage their church as a start-up enterprise with crowd-funding. In that vein, "branding" will be important. They choose Malemba (in Lingala), a name that is bound to get everyone's attention. Then they will have a church bell at their door and place a cardboard poster with the name of the church at the gate to their property.

In the first scene, Mufwankolo and Sakina appear as a petit-bourgeois married couple; they have children and own a house on a fenced lot in a populous, upscale part of Lubumbashi. What is it they offer and intend to sell? Not goods but services which they know to be in demand. In other words, they count on profiting from an ongoing process, the commodification of popular religion.

2. The visitor from Kasai
The scene begins with Kalwasha's talking to himself while he walks through town,  searching for a church. When he sees the sign Mufwankolo has put up he stops and asks to enter. He is greeted by Sakina, introduces himself as a Pasteur (minister) and asks for the Pasteur of this church. Mufwankolo is away on an errand. Meanwhile he produces mikanda, documents, showing that he comes from Mbuji Mayi in the Kasai. Sakina offers her visitor some tea.

When Mufwankolo returns, Sakina introduces Kalwasha to him. Before he talks to the visitor, he and his wife have a quick whispered exchange: Should they tell him the truth (about their plans)? Sakina's answer is, you are going to tell the truth. Mufwankolo and Kalwasha exchange the typical Charismatic greetings (Alleluya/Amen) and confirm that they are Pasteurs of the same church, Malemba, known in the Kasai as Lumu Mwimpe  Once again, the visitor shows his traveling papers. Arrangements are made for him to meet Pasteurs from other townships in the afternoon and to participate in the service next day. In Lubumbashi, his name will be Sumisi. Agreeing to meet tomorrow, they part with expressions of thanks and Charismatic greetings.

What is the visitor's role? By his accented speech and signs of limited competence in local Swahili (a specialty of Kalwasha's in many plays of the troupe) he establishes himself as mugeni, the Swahili term for both, a guest and a stranger, an ambiguous status which immigrants from the Kasai region and their descendents have had from colonial times to the present. For his hosts, prospective founders of a church, to welcome this stranger is more than to show hospitality. Another semantic space is opened when Kalwasha takes care to show them his mikanda, legitimation papers. For the audience of the play this is bound to conjure up memories going back to colonial times when any kind of travel and mobility was controlled by means of official permits and identity documents. Within the play, the visitor's mikanda, together with his repeated assertion that he belongs to the same kind of church, give legitimacy to Mufwankolo's and Sakina's enterprise, locally among other leaders of congregations and nationally in a network of similar churches.

Throughout the scene, there are indications (and clues for the audience) that reveal the duplicity of their undertaking. There is that brief, secret exchange about telling the truth; not all the truth but mambo ya kweli, matters that a true. When Mufwankolo asks Kalwasha whether his name in Lubumbashi will be Sumisi this is another tip-off. In Katanga Swahili, Sumisi, sometimes shemisi, from French chemise, a shirt, has been a comical epithet for persons whose attire marks them as a (fraudulent) showoff. 

"Truth" comes up again when hosts and visitor declare that they can trust each other because they share knowledge of the Bible. Still, Mufwankolo and Sakina, who want to claim their guest as their own in upcoming meetings, make him talk about contacts he has had with other local churches before he found theirs. Mufwankolo, to hide their motives, quickly offers Kalwasha to help him with the contacts and to take him to a Pasteur Ilunga in Kenya township. After this the dialog falters and ends with an exchange of Charismatic calls and responses.

3. Rehearsing and preparing for next day's service.
The third scene begins with Mufwankolo and Sakina rejoicing in the imminent success of their plans: their church will get government approval and he'll continue to be the leader, milele na milele, in eternity. Then, as if to dampen their enthusiasm, they remind each other that their success will come with the help of God, provided they do not stray from His ways, for instance, by kuiba, stealing.

Next, they return to practical matters. They must be prepared for tomorrow's service and begin by deciding on hymns that should be sung to demonstrate the fervor of their church. To help them with selecting a song they consult their Bible. (On the recording, notice the realistic touch: the sounds of steps, of crossing the room to fetch the book, and of Mufwankolo turning pages.) Together they try to find a hymn Kalwasha is likely to know from his church. Mufwankolo begins humming a melody which they reject. Sakina takes over with other suggestions until they agree on a song. Together they put on a performance of  Charismatic chanting, drumming, and shouting. At one point, Kalwasha (who should not be there; he left the house at the end of the preceding scene) joins them with sounds and exclamations of a person in trance. The song begins in "kiLuba," (probably meaning Tshiluba, their visitor's language) then switches to Swahili and back. On the recording, this takes two minutes and a half, noted in the fragmented transcript I was able to make. After it ends, the three of them exchange the usual Charismatic calls. Kalwasha is now fully present and approves of their choice: This song will make them feel the presence of the "Spirit." After this rehearsal Kalwasha disappears; Mufwankolo and Sakina place the chairs on which they and the visiting Pasteurs will sit during tomorrow's service.

4. Setting the scene before the big service
Outside their house, Mufwankolo and Sakina, who keeps ringing the church bell, they see people coming in great numbers. Mufwankolo exchanges greetings with Kalwasha and asks him to come inside, expressing relief about the crowd of arrivals. Then Mufwankolo addresses the congregation. At length, he explains the occasion for this gathering. He recalls the growth of membership and the history of building their church. Taking a leap into the future, he gives them a global perspective: "You know, we have a church that was present only here in Lubumbashi and from there it began to spread everywhere, all over the world, katika: dunia nzima." After that he introduces Pasteur Sumisi, their visitor from Mbuji Mayi.

The recording was stopped after the presentation of the guest. Why? I can only speculate about the reasons. Mufwankolo may have realized that, in his introductory speech, he had jumped ahead and, to put the play back on its track, they needed time out to consult the brief outline (called conducteur) he had brought along to our meeting or to confer with Sakina and Kalwasha about how to continue.

5. The visitor's sermon
Kalwasha/ Sumisi takes the floor and addresses the congregation, apologizing for his poor Swahili. To do the work of God we must have love, mutual understanding, and move forward together. When he left his home he was sent by God on a mission to meet his brethren and to spread the "good news." Interspersed with Charismatic greetings, ululations, and expressions of approval from Mufwankolo and Sakina performing the assembly, his sermon reminds them that to spread the Gospel means kuyenga, to build, the country, the church, and the family. Their church is one, as shown by the women all wearing white garbs. Once again he recalls how he found Mufwankolo's church and announces another visit. As regards his mission, he refers to and later cites Saint Paul's letter to Timothy. With more apologies for his poor Swahili, he reminds them that, although they may be sinners, as God's messengers they must be united. He ends with singing a verse from a hymn, joined by Mufwankolo and Sakina. After that Mufwankolo addresses the congregation and briefly recapitulates the important points of the visitor's sermon.

Here are two observations on Kalwasha's/ Sumisi's sermon. First, when he performs his Kasaian accent and poor command of Swahili he sometimes becomes incomprehensible. He also comes up with phrases and statements which are meaningless. At least some of them may be intended to mock Charismatic speech (glossolalia) while he performs it. Second, there is the passage where he cites Scripture by chapter and verse: 1 Timothy 1,5-20. Again, this could  just be to imitate and parody preachers. But citing Paul's first Letter to Timothy is quite a feat. How did Kalwasha, who acted without a script, know that it would be appropriate to invoke a letter addressed to matters of organizing young Christian communities? Did Sumisi compare his journey to Katanga to the travels of Paul visiting Christian churches?

The speeches Kalwasha/Sumisi and Mufwankolo had to sound authentic to their two audiences, the imagined congregation within Hesabu and the people for whom they would perform the play. They had to be familiar with the religious discourse that was typical of the new churches in Lubumbashi. Our text also confirms what I found out about the influence of the Jamaa teachings on popular religious discourse (Fabian 2004). For instance, Kalwasha says "…when we do God's work, we must have love. We must have mutual understanding and move forward together" this echoes the typical triads of Jamaa doctrine (Fabian 1971:138; see also the texts in http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol5/jamaaofman1.html). In his recapitulation of Kalwasha's sermon, Mufwankolo states "when love begins at home, between wife and husband and their children [pauses] it moves forward into the churches and to all of us." This also has a Jamaa "sound" even if he uses nyumba, household, rather than jamaa, family, to designate the source of mutual love.

Finally, a small but significant detail: When Kalwasha apologizes for his poor Swahili he says that this will be noticed by his listeners and tena mu magneto, also on the tape recorder. In the mid-eighties, recording sermons and service was a wide spread practice in new churches.

6. Sakina's homily
To show their visitor how important women are in this congregation Mufwankolo presents Sakina and asks her to comment on today's service. She addresses the assembly with a brief homily: Pasteur Sumisi was sent by God and his visit should strengthen their mutual love. After that she intones a hymn in Swahili, joined by Mufwankolo (in falsetto) in which she invites the audience to "come inside" to the feast they are celebrating in the "house of God." Sakina ends with Charismatic greetings and thanks the visitor once again. After a pause the recording was stopped, this time possibly because the cassette had to be turned.

Sakina's speech and the concluding song can be said to convey a twofold message: Kalwasha's/ Sumisi's visit confirms the legitimacy of their church and demonstrates that it is held together by mutual love.

7. Collecting money
Mufwankolo addresses the congregation: Because this is a special day the usual offering of 10 Zaire will be doubled, with no upper limit for those who can afford it. God wants us to move forward. We have to look into the future and the growing congregation – think of your children -- needs a large church here in Lubumbashi. Then he asks for a hymn to be sung while people wait in line to bring their offering. Mufwankolo announces the end the service and invites their guest and the other Pasteurs to his house for talk about the next service which will be école, (devoted to) teaching.

When Mufwankolo and his actors made of collecting money a scene of they play they undoubtedly wanted to remind their audience that making a living, reaping profit, and plain greed were among the social and economic motives that drove the founders of new churches. In this scene (and earlier in Scene 5) Kalwasha and Mufwankolo repeatedly speak of kujenga (or kuyenga), to build, both in the narrow sense of to constructing (a church) and of developing, making progress (kuendelea). While earlier messianic and millenarian movements promised events yet to come, founding and following new Charismatic churches create a future that opens up in the present with tasks to undertake and rewards to be reaped.

8. Interlude: Service and collection are a success
On the recording, noises of some motion signal that Mufwankolo and Sakina take a brief time out to exchange compliments about the event. They gloat over the amount of money that was collected and the interlude ends on a note of "take the money and run."

9. End of the service
Speaking once again as if the service were taking place in a church building, Mufwankolo informs the congregation that future events will be discussed at his home. Then he turns to Kalwasha and gives him the floor. He may already tell the audience what he has in mind. Kalwasha/ Sumisi, after parading again his need for help with Swahili and at one point switching briefly to Tshiluba, admonishes sinners to "overcome" evil and then concentrates on the topic of seeking help (more about this later). He ends this by citing (the Epistle of) James which will be talked about "during the next service."

 Mufwankolo responds, elaborating on Kalwasha's call for financial "help." With the promise that they'll meet again in the near future he dismisses the congregation and invites Kalwasha to his home where Sakina has prepared everything for a meal.

As he did before (in paragraph 5), Kalwasha/ Sumisi supports his exhortations by citing Scripture in a manner which borders on parody "James 5, chapter 40 to 60" (confusing chapter and verses). But once again the reference turns out to be pertinent, for instance, with its warning to rich oppressors in 5, 1-6. (see also https://en.wikipedia.org/wiki/Epistle_of_James).

"Help" as a theme comes up repeatedly in Hesabu. In par. 1 it is introduced when Mufwankolo and Sakina count on God helping them (atatusaidia) with their project to found a church. In par. 9 Kalwasha/ Sumisi encourages Mufwankolo: He should not hesitate (kusita) to seek help (mus(h)ada in his peculiar Swahili) in the form of offerings from his followers. You should do this relying on you own ingenuity (mayele yako) rather than seeking help from the elders (musada ya bazee). When Mufwankolo responds he makes sure that the congregation understood the "meaning" (maana yake) of help: it is about the funds needed if the church is to be built. In other words, the semantic trajectory of "help" has moved from trust in divine assistance to concrete personal efforts and initiatives that no longer rely on traditional ways, down, as it were, to dollars and scents. At the end of the play the circle closes when Mufwankolo asks "What is God's concern?" and answers "It is to help each other."

10. Celebrating success and splitting the proceeds.
Back at their home, Mufwankolo and Sakina receive their guest. Their offer of a drink – beer at first but in the end they share a bottle of whiskey --  is accepted with great enthusiasm. They exchange cheers and Charismatic greetings, all the while calming their conscience: Although drinking alcohol is forbidden to "Christians" and they themselves should not be seen in a bar, there is no harm in enjoying it now and then privately "in your home."

Then they get down to business. Of the total of more than then thousand Zaire collected three thousand five hundred go to Kalwasha/ Sumisi to help him with his church back in Mbuji Mayi. To forestall suspicion, the congregation will be informed of this. They can be sure that all the money will be dedicated to kiKristu, Christianity. At the same time, these declarations of public of honesty and magnanimity are subverted by asides that justify private use of Church funds. Occasionally this showed up in earlier scenes, now (and in the final scene) it comes out in the open when Kalwasha/ Sumisi tells his hosts: "If you keep getting that much day after day, how can you do wrong when you buy some nice shoes for the Pasteur, an nice wrap for mama, or something else?"

11. Sharing a meal and making plans
Mufwankolo begins a prayer before the meal but gets stuck. After a long pause the recording is interrupted. Then he continues, thanking God for the meal and asking Him to "give us strength and give us good ideas how to make our church move forward." Amidst noises of dishes and glasses being set down, Mufwankolo begins with the table talk. Kalwasha/ Sumisi praises his fellow Pasteur. With his thoughts he is already back in Mbuji Mayi, looking forward to building his house. Mufwankolo tells him that he is going to buy a "Toyota" to set up a business transporting fish from Lake Kilwa and then  move into his new residence in the Quartier Golf (a house like the one in which we were recording Hesabu). All this demonstrates "God's strength" and so does, Sakina reminds him, the "boutique for ladies" she set up with money Mufwankolo gave her. Echoing the preamble to the first scene, the play ends, somewhat abruptly, with a brief exchange praising mutual help and condemning theft, followed by Amen/ Halleluya.

 

Afterthoughts

As I did in earlier experiments with commentary as ethnographic writing from a virtual archive I now face the problem of coming to an end. Arguments may have conclusions (something we expect of theses or dissertations); analysis may reveal structures and relations; a monograph may fill the rubrics of what a discipline prescribes as adequate description; a history covers a subject or a period. A commentary on an ethnographic text  is open-ended. But if it is to be presented as a contribution to anthropological knowledge it cannot be end-less, neither infinite nor without a purpose.

What made me decide to present and comment on Hesabu ya makanisa itafika wapi? For a start, I realized that it would make and interesting counterpart to the conversation with Mama Régine, the leader of a Charismatic prayer group in Lubumbashi.[16] She gives us an inside view of popular Christianity; Mufwankolo and his actors show us how much of it may be perceived from the outside. As always, they want to entertain and to "educate" the vast audience of their plays which may sound (and be) moralizing but are at he same time expressing social and political criticism.[17]

In our document we find remarkable examples for such critical awareness. Some time ago I argued that the spread of Charismatic practices must be understood as an interplay and often as a conflict between globalization and "local survival" (Fabian 2004). In Hesabu, founding a local church is seen in a world-wide perspective (see scene 4) but it is made clear that it serves local, even personal, interests.

Hesabu presents practices and discourse of "churches" in what could be called a Charismatic idiom: sermons or instructions and prayers, exalted speech, ululations, traces of trance, frequent exchanges of Halleluya/Amen, singing that is said to show the "presence of the (Holy) Spirit" (scene 3). Complete as this list may seem at a first glance, it is marked by a remarkable absence. Healing and protection against magic or sorcery, central concerns of Catholic groupes de prière, never appear in the play. It is possible that  Mufwankolo and his actors simply forgot to include them in their improvised and a bit makeshift performance. More likely they chose not to target them as an object of ridicule and critique. At the time when Hesabu was recorded relations between the local diocese and Charismatic prayer groups were tense, to put it mildly, leaders and members remained loyal Roman Catholics.

 


 

 

Notes

[1] The estimate, I believe, is realistic. Although the broadcasts lasted only half an hour, they were always retold and discussed, also in the majority of the population who did not own TV sets. In Lubumbashi and elsewhere in Katanga they were the talk of town. In the world-wide Congolese/ Katangese diaspora they are a cherished part of shared memories.

[2] Housed in a secondary school, the Collège Saint François de Sales (renamed Collège Imara in 1974).

[3] On Balimuacha see http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol10/languageandlabor5.html

[4] At some point in 1973, I introduced Walter Schicho, a young Austrian linguist, to Mufwankolo and his troupe. He continued to work with them and later published his findings, see among others. Schicho, Walter and Mbayabo Ndala (1981).

[5] Apart from the texts deposited in LPCA, several papers and four books  based on these documents, were published (1990a, 1990b, 2008, 2015).

[6] Quotations from field notes, often taken in a hurry or when I was too tired to pay attention to careful formulations, are slightly edited.

[7] Which, remember, follows only one of the many strands of research on various aspects of popular culture I pursued during that summer.

[8] Recorded in Lubumbashi on January 30, 1973, transcribed and translated but never pubished.

[9] See the conversation with Kisimba in Archives of  Popular Swahili at: http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol11/swahiliremembered2.html

[10] From the copper mine at Musoshi operated by a Japanese consortium from 1968 to 1983.

[11] They were resumed in 1986 and resulted in Power and Performance, a key publication of my work on popular culture in Katanga (Fabian 1990b).

[12] For a convenient summary following Hymes' mnemonic SPEAKING see: http://www1.appstate.edu/~mcgowant/hymes.htm

[13] On Mufwankolo see http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol6/mufwankoloentretiensketch.html#entretien

[14] With three minute exceptions when (in paragraphs 9 and 11) when I joined in the responses "Amen" and "Alleluya."

[15] Occasionally they staged live performances. I was told of two pieces, one commanded by the mining company (on security in the work place), the other by the Catholic diocese (to commemorate the arrival of missionaries in Katanga), neither of which I was able to attend and document.

[16] See http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol15/index.html and Fabian 2015.

[17] An audience, by the way, that included the leaders of  "churches" and their followers. -- The predominantly didactic intentions of popular theater in Katanga are emphasized and amply documented in a recent study by La Lay (2014; based in part on work with Mufwankolo, see pp. 225-33).

 


 

 

References

Fabian, Johannes. 1971. Jamaa: A Charismatic Movement in Katanga. Evanston: Northwestern University Press.

-- 1990a. History from Below: The 'Vocabulary of Elisabethville' by André Yav. Texts, Translation and Interpretive Essay. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishers.

-- 1990b. Power and Performance. Ethnographic Explorations through Proverbial Wisdom and Theater in Shaba (Zaire). Madison, Wis.: University of Wisconsin Press.

-- 1998. Moments of Freedom: Anthropology and Popular Culture. Charlottesville: University Press of Virginia.

-- 2004. Charisma: Global Movement and Local Survival. In Peter Probst and Gerd Spittler (eds.), Between Resistance and Expansion. Explorations of Local Vitality in Africa. Münster: LIT. pp. 359-87.

-- 2008. Ethnography as Commentary. Writing from the Virtual Archive. Durham, NC: Duke University Press.

-- 2015. Talk about Prayer. An Ethnographic Commentary. New York: Palgrave Macmillan.

La Lay, Maeline. 2014. "La parole construit le pays." Théâtre, langues et didactisme au Katanga (République Démocratique du Congo). Paris: Honoré Champion.

Schicho, Walter and Mbayabo Ndala. 1981. Le Groupe Mufwankolo. Vienna: AfroPub.

 

 


[Transcript and Translation]

[An Ethnographic Commentary]


© Johannes Fabian
The URL of this page is: http://www.lpca.socsci.uva.nl/aps/vol16/
Deposited at APS: 5 May 2017
Download link to sound recording added: 8 May 2017