Introducing LPCA
LPCA Advisory Board
Using LPCA materials
LPCA now and in the future
How to contribute
Contact us

LPCA Editorials:
Texts and ownership
LPCA: Where are we?


explore the LPCA website:

Language and Popular
C
ulture in Africa

 

14 January 2005

Hiyi Site ya Internet LPCA (Language and Popular Culture in Africa) iko inafuata mambo mbiri. Yakuanza ni kuandika mawazo ya mu ma luga na mazowezo ya bantu ba mu Afrika ya katikati. Ya piri ni kutangaza miandiko njoo kusema bitabu ao tu ma articles pa makazi ile bantu banafanya pa ile ma luga na mazowezo ya bantu ba mu Afrika ya katikati. Ndjo mana hiyi site iko na bipande mbiri. Yakuanza ni ma archives ile inachunga miandiko ya mu kiswahili kietu kia mu njiya (hapana kile kia ku masomo) Yapiri ni journal ao revue mule mutakua munatoka ile ma kazi yenye kuangalia ma luga na mazowezo ya bantu ba mu Afrika ya katikati. Tuta ongeza tena kipande kia tatu kile kita angaria bintu sa ma dessins ile ba nafanyaka ku bibambashi, mu bitabu, pa ma mbao ao pa ma mifuko ya bunga ya farine juu ya kuonesha bantu, banyama, mikini ya ku pori ao bintu bingine.

Kama una soma ma archives ya hiyi site yetu utaonamo arisi ya histoire du Congo, michezo ya theatre, masungumuzo na mafundisho na matextes ya namna ingine. Lakini hiyi archives ina paswa ku nenepa juu ya kuchunga tena ma textes ya mbele ya 1960 na ya kiisha 1990. Tena aitabakia tu mpaka na ma textes ya ku Katanga. Itapokelea ma textes yote ile inatoka ku ma fwashi kule bantu bana semaka kiswahili kia mu njia (hapana kia mu bitabu sa kia ku Tanzania). Kama kuko ma textes ya mu ma luga ingine ile bantu beko bana sema mu ma ville, sa vile tunasemaka kiswahili ku Katanga, hiyi ma archives itaipokelea tu.

Ukifungule ma archives ya hiyi site utakutanamo déjà ma textes ya mu journal ya Mwana Shaba; ma théatre ya Mufwankolo; , ma mafundisho ya bajamaa; adishi ya Zaire vile Tshibumba Kanda Matulu ari ipentaka pa ma mifuko ya bunga ya farine, mawazo ya butungu pa namna ile alikuwa anaona Bulaya ku ma 1890; masungumuzo ya baba Fabian na baba Ngoie Nday; na ma commentaires ya baba Kalundi pa kitabu ya baba André Yav pa vocabulaire ya kiswahili ya mu Elisabethville.

Tunakuomba weye ule uko unatusoma hapa sasa utusaidie kunenepesha hiyi ma archives ya site yetu. Ututumie ma poèmes, ma barua, miandiko ya maisha ya bantu ao autobiographies, ma textes ya mambo ya mungu. Hata kama ile ma textes ni yako privés ao kama uri isoma mu bitabu ao mu ma revues, ushishikiye boka sababu hatuta i tangaza pasipo kukuuliza ao kukutaya. Njo kusema kama tuta respecter ma droits yako ya copyright kabisa.

Tunataka tena kukuomba kintu kia muisho. Kama uko unaandika kitabu ao articles pa ile ma documents unavumbula umu mu ma archives yetu, utu pashe habari. Shiye na shiye tuta weza kukusaidiya sababu tuta kupasha habari ya ma kazi ingine ile bantu beko na andika pa ile ma documents ya mu archives. Tena ukiisha ile kitabu ao articles yako tutaweza ku yi tosha mu journal yetu ya luga na mazowezo ya bantu ba mu Afrika ya katikati.


Language and Popular Culture in Africa
c/o Vincent de Rooij
Dept. of Sociology and Anthropology
University of Amsterdam
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam
The Netherlands
v.a.derooij [at] uva.nl

Last revised/updated: 6 February 2018
Construction and maintenance of this site by Vincent A. de Rooij

latest additions

Archives of Popular Swahili, Vol. 17
Swahili is elephant meat: A play by Mufwankolo and two members of his troupe, transcribed, translated, and commented by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 16
Churches proliferating – where will it end? A play by Mufwankolo and two members of his troupe, transcribed, translated, and annotated by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 15
“Prayer groups” in Lubumbashi: A conversation with Régine Tshitamba and members of her family, recorded 24. 6. 1986 at her home in Lubumbashi, Zone Kampemba, transcribed, translated, and commented on by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 14
The Jamaa Files, transcribed, translated, and annotated by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 13
Conversations with the painters Mwenze Kibwanga and Pilipili Mulongoy, transcribed, translated, and annotated by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 12
Conversations about Katanga Genre Painting in the 1970s, Conversations with the painters Mwenze Kibwanga and Pilipili Mulongoytranscribed, translated, and annotated by Johannes Fabian

Archives of Popular Swahili, Vol. 11
Swahili remembered: Two conversations, transcribed, translated, and annotated by Johannes Fabian